Anketa na téma vysokoškolské reformy a školného v deníku E15

26. srpna 2010

V anketě deníku E15 (26. 8. 2010, příloha Vysokoškolské vzdělávání, str. 14) odpovídali představitelé vybraných veřejných a soukromých vysokých škol na aktuální otázky z oblasti vysokého školství.


K anketním otázkám: 1. Co očekáváte od nového vysokoškolského zákona? (Co by tam nemělo chybět), 2. Souhlasíte se zavedením školného na vysokých školách? (Jaký konkrétní dopad by mělo školné na váš institut?)3. Co byste doporučil(a) vašim čerstvým absolventům, aby zvýšili svou cenu na pracovním trhu? se vyjádřili: děkan Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze Jan Hron, rektor Unicorn College Jiří Kleibl, kvestor a ředitel Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky Radek Řechka, kvestorka Univerzita Palackého v Olomouci Henrieta Crkoňová a prorektor NEWTON College Jan Mojžíš.

 

Odpovědi na anketní otázky prorektora pro vnější vztahy NEWTON College Jana Mojžíše:

 

ad 1) "Měl by se stát legislativním vyjádřením vysokoškolské reformy, která změní kvalitu našeho vysokého školství a zároveň nebude pouze přechodným a na efekt zaměřeným řešením. Důležitý je způsob a podmínky akreditace, nikoliv určování počtu vysokých škol a jejich zaměření. Podstatné je, aby systém financování vedl ke zvyšování kvality, a ne pouze k ovlivňování počtu studentů na jednotlivých školách."

 

ad 2) "Se zavedením školného souhlasím. Všichni víme, že investice do vzdělání je tou nejlepší. Když se chcete naučit například cizí jazyk, také si zaplatíte kurz ze svých zdrojů a vůbec se nad tím nepozastavujete. Chci-li studovat VŠ, věřím, že mi pomůže v osobnostním i kariérním rozvoji, tedy investuji a udělám vše pro to, abych z investice vytěžil co nejvíce. Zdarma ovšem není vysokoškolské vzdělání ani nyní. Z daní platíme všichni školné na veřejných školách – průměrně 70 tisíc korun za studenta a rok. Se zavedením školného by se studenti mohli při výběru vysoké školy více orientovat podle kvalitativních kritérií a svých preferencí, a nikoliv jen podle financí."

 

ad3) "Věřím, že absolventům NEWTON College žádná doporučení dávat nemusím. Naše vysoká škola není přípravkou na zaměstnání, ale je součástí pracovní kariéry studentů, kteří v průběhu celého studia procházejí reálnými praxemi, manažerskými výcviky a sbírají zkušenosti v zahraničí. Díky tomu naši absolventi nemají potíže s uplatněním na trhu práce. "

 

© E15, Vysokoškolské vzdělávání, 26. 8. 2010, str. 14

 

Znění celé ankety deník E15

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email