Den otevřených dveří - sobota 11. září 2010

18. srpna 2010

Zveme všechny zájemce na zářijový Den otevřených dveří NEWTON College!


Uvažujete o studiu na NEWTON College a rádi byste získali více informací a setkali se s námi osobně? Přijďte se podívat na Den otevřených dveří, který se uskuteční v sobotu 11. září 2010 od 10.00 do 16.00 hodin.

 

Co vás na Dni otevřených dveří čeká?

V doprovodu našich studentů si budete moci prohlédnout školu a studijní zázemí a získat veškeré informace o studiu, možnostech ubytování, studijních a pracovních pobytech v zahraničí, pracovních stážích i mimoškolních aktivitách.

 

Současně jsou pro Vás připraveny ukázky výuky předmětů Psychologie pro manažery, Krizový management a Matematické metody a statistika.

 

Na  Dni otevřených dveří je možné i podat přihlášku ke studiu a absolvovat přijímací rozhovor, jehož cílem není testovat vaše znalosti, ale zjistit motivaci ke studiu a zájem o zvolený studijní obor. Se zástupci školy také můžete konzultovat možnosti financování školného.

 

Program ukázek výuky

10.30 – 11.15
Možnosti psychologie v procesu vysokoškolského vzdělávání manažerů 
PhDr. et PaedDr. Eva Pindešová
ukázka výuky, metod práce se studenty a pojetí psychologie v rámci studijního programu
Přednáška je zaměřena na možnosti aplikace poznatků psychologie do procesu přípravy manažera. Důraz je položen zejména na pojetí předmětů "Psychologie pro manažery" a "Sociální komunikace" v rámci studijních programů nabízených oborů. Principy a metody práce, které tvoří pozadí výuky, naznačují způsob práce se studenty v kontextu rozvoje a kultivace jejich kompetencí. Připraveny jsou také praktické ukázky vybraných metod.

 

11:30 – 12.15
Řízení podniků v krizi
Ing. Jiří Koleňák, Ph.D.
ukázka přednášky z předmětu Krizový management
Dostat podnik do krize je poměrně snadné, stačí manažerské selhání, havárie, živelná pohroma apod. Cesta zpátky už tak rychlá nebývá. Přednáška stručně seznámí posluchače se základními nástroji pro zvládání podnikových krizí ve fázi počáteční, akutní i následné. Bude popsána strategie zvratu (turnaround), krizové řízení nákladů a cash-flow, a poodhaleno tajemství proč jsou krizový manažeři jedněmi z nejlépe placených odborníků.

 

12.30 - 13.15
Úvod do matematické statistiky aneb krátký kurs sebeobrany proti falešným interpretacím statistických výstupů
Doc. Mgr. Miroslav Kureš, Dr.
ukázka přednášky z předmětu Matematické metody a statistika
Je statistika nejvyšším stupněm lži? Nebezpečí agregovaných údajů, nesprávné interpretace grafů, dogmatické lpění na teoretickém modelu, nedostatečnost bodovaných odhadů. Zní to strašidelně, že? Ale nebojte. O tom, že matematiku lze vyučovat zajímavě a zábavně se vás pokusí přesvědčit tato přednáška.

 

Tak neváhejte a přijďte se za námi podívat!

Kdy? Sobota 11. září 2010, od 10.00 do 16.00 hodin
Kde? NEWTON College, tř. Generála Píky 7, 613 00 Brno  NEWTON College na mapě

 

Příjezdové cesty jsou podrobně popsány viz  Dopravní spojení 


Fotogalerie ze Dnů otevřených dveří

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email