HYDE park - článek prof. Hamerníkové v Lidových novinách

11. prosince 2012

V rubrice HYDE park Lidových novin vyšel článek paní Prof. Ing. Bojky Hamerníkové, CSc. na téma „Časy se mění a my s nimi“.


Vážená členka našeho akademického sboru NEWTON College se zamýšlí nad změnami, a to jak v osobním, tak i veřejném životě, který se nás bezprostředně dotýká, ať již chceme či nikoli. Osobní pohled poté převádí k zamyšlení nad pestrostí nabídky studijních oborů s významnou rolí soukromých VŠ a k otázkám regulace trhu vysokoškolského vzdělávání.

 

Více v článku:

prof. Hamerníková - "Časy se mění a my snimi" - Lidové noviny

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email