Institut evropské integrace NEWTON College uspořádal další vědeckopopularizační seminář

5. prosince 2011

Institut evropské integrace NEWTON College uspořádal 25. listopadu 2011 další vědeckopopularizační seminář, tentokrát na téma Evropský institucionální rámec a základy globální regulace.


 

Zabýval se současnou dluhovou krizí v eurozóně i předcházející světovou finanční a ekonomickou krizí, jejich příčinami, důsledky a opatřeními k jejich řešení. Věnoval se změnám pravidel a regulací v evropské a světové ekonomice a proměnám funkcí státu pod vlivem těchto krizí.


Přednášejícími na semináři byli vědečtí pracovníci Institutu evropské integrace NEWTON College – ředitel Institutu Jiří Malý, Karel Mráček, Ivana Dostálová a Petr Wawrosz – i další ekonomičtí odborníci zabývající se krizemi v evropské a světové ekonomice v posledních několika letech – Milan Šikula, ředitel Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd, a Jan Mládek, předseda představenstva FONTES RERUM, družstva pro ekonomická, politická a sociální studia, a stínový ministr financí za ČSSD.


Přednášky na semináři si přišlo vyslechnout 89 účastníků – studentů a pracovníků NEWTON College i dalších vysokých škol a institucí. Během semináře se mezi přednášejícími a posluchači několikrát rozeběhla velmi živá diskuse, která jen podtrhla aktuálnost zvoleného tématu a nejistoty a obavy plynoucí z turbulencí v evropské a světové ekonomice v posledním období.

 

Příští vědeckopopularizační seminář se uskuteční v květnu 2012 opět v Brně. Jeho tématem bude otázka, která je v souvislosti se současnou dluhovou krizí v eurozóně v centru zájmu ekonomů i politiků: Harmonizace fiskální a sociální politiky v EU?


Celá série vědeckopopularizačních seminářů je realizována v rámci projektu Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0128), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podrobnosti o projektu, o jednotlivých seminářích a jejich výstupech jsou k dispozici na webových stránkách www.eu-vyzkum.eu.

 

 

 

     

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email