Jaký obor si na NEWTON College vybrat?

5. srpna 2014

Připravili jsme pro vás speciální článek, ve kterém se dozvíte hlavní rozdíly našich bakalářských oborů. Najděte si vaši správnou cestu!


HLAVNÍ ROZDÍLY NAŠICH BAKALÁŘSKÝCH OBORŮ – NAJDĚTE SI VAŠI SPRÁVNOU CESTU!

Management lidských zdrojů (MLZ) vs. Globální podnikání a management (GPM). U každého z nich si můžete navíc vybrat i z několika specializací, které rozšiřují profil absolventa a umožňují ještě širší možnosti uplatnění v profesním světě.

 

U obou oborů naleznete stejný základ – studium ekonomie, managementu a psychologie. Tuto kombinaci pokládáme na NEWTON College za ideální mix pro každého moderního manažera.

 

Hlavní rozdíl obou oborů spočívá v tom, že každý z nich nabízí odlišný způsob studia jednotlivých oblastí. U oboru MLZ se budete intenzivně věnovat managementu a psychologii aplikované do manažerské praxe, zároveň však získáte i všeobecné znalosti z ekonomie. U oboru GPM získáte bohaté znalosti v ekonomii a managementu, zároveň se však i všeobecně seznámíte s oblastí manažerské psychologie. Z tohoto rozdělení je patrné, že každý obor se profiluje do jiné oblasti řízení podniku. Zatímco obor MLZ je více zaměřen na vedení a práci s lidmi, tak obor GPM je zaměřen na řízení procesů a businessu.


Velmi důležitý rozdíl naleznete také v oblasti charakteru výuky. U oboru MLZ výuka probíhá díky specifickým požadavkům předmětů aplikované psychologie v menších skupinách (15–30 studentů). Student intenzivně pracuje na seberozvoji, získávání softskills, subtleskills a dalších důležitých manažerských schopností a dovedností. U oboru GPM budete více pracovat s čísly a tvrdými fakty. Budete se podílet na řešení případových studií, manažerských úloh a finančních simulací, proto výuka předmětů tohoto oboru probíhá spíše ve větších studijních skupinách (20–50 studentů, dle předmětu). Na základě faktu, že na oboru MLZ budete mít více praktických seminářů než na oboru GPM, lze Management lidských zdrojů jednoznačně doporučit všem, kteří hledají opravdu velmi individuální studijní přístup.

 

Další rozdíly naleznete v odlišné hodinové dotaci jazyků a skladbě předmětů. Na oboru MLZ dostanete výbornou průpravu ve dvou světových jazycích po dobu dvou akademických roků. Povinným jazykem je angličtina, absolventi jsou připraveni ke složení světově nejuznávanější kvalifikace Cambridge English, druhý jazyk si volíte. Na oboru GPM budete po dobu dvou akademických roků studovat angličtinu a druhý jazyk si vyberete až ve druhém ročníku. Na oboru MLZ se setkáte s více specializovanými předměty zaměřenými na osobní i profesní rozvoj. Např.: Komunikační a prezentační dovednosti, Motivace a řízení pracovního výkonu, Metody efektivní práce s lidmi, Kreativita a její rozvoj, Management lidských zdrojů, či Kognitivní psychologie a neuropsychologie. Na GPM najdete zase více předmětů zaměřených na ekonomii, management a finanční řízení firem. Např.: Finanční řízení podniku, Krizový management, Finanční trhy, Základy ekonomické analýzy, Manažerské účetnictví a controlling, Projektový management apod.

 

Management lidských zdrojů:

Globální podnikání a management:

-  zaměření na lidské zdroje

-   zaměření na řídící procesy ve firemní, finanční a ekonomické sféře

-  vedení a práce s lidmi, týmem

-   práce s čísly a tvrdými fakty

-  osobnostní a profesní seberozvoj, soft skills

-   rozvoj a hledání potenciálů byznysu

-  široké znalosti, dovednosti a schopnosti v oblasti managementu a

aplikované psychologie do manažerské praxe

-   bohaté znalosti, dovednosti a schopnosti v ekonomii a managementu

-  všeobecný ekonomický přehled

-   všeobecné znalosti a dovednosti manažerské psychologie

-  více předmětů se zaměřením na osobní i profesní rozvoj

-   více předmětů se zaměřením na ekonomii a finanční řízení

-  studium v menších studijních skupinách (15 – 30 studentů, dle

předmětu)

-   studium ve větších studijních skupinách oproti MLZ (20 – 50

studentů, dle předmětu)

-  více praktických seminářů než na oboru GPM

-   důraz na řešení praktických případových studií z praxe

-  2 světové jazyky po dobu dvou akademických roků

-   angličtina po dobu 2 akademických roků, druhý jazyk 1 akademický

rok

-  uplatnění na pozicích středního managementu v oblasti řízení

lidských zdrojů, marketingu, manažerského poradenství a vzdělávání,

personalistiky a HR, či můžete zahájit např. kariéru v oblasti koučingu.

-   uplatnění na pozicích středního managementu v oblasti ekonomie a

podnikových financí, v oblasti managementu dle zvolené

specializace, či zahájení  vlastního podnikání.

 

Doufáme, že jsme vám přinesli dostatek informací na to, abyste se dokázali co nejlépe rozhodnout, jaký obor si zvolit. Pokud ne, neváhejte nás kontaktovat. Vše s vámi probereme rádi osobně.

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email