Magisterský program na NEWTON College

18. května 2016

Pro nadcházející akademický rok jsme si pro vás připravili atraktivní magisterský program Management se dvěma specializacemi Mezinárodní management a Řízení lidských zdrojů.


Pro nadcházející akademický rok 2016/17 jsme si pro vás ve spolupráci s jednou z největších manažerských vysokých škol v Evropě - Warsaw Management University připravili atraktivní magisterský program Management. U něj si navíc můžete vybrat ze dvou specializací: Mezinárodní management a Řízení lidských zdrojů, jež přinášejí do studia ještě hlubší profilaci do praxe a obohacují ho o znalosti a dovednosti z příslušných profesních oblastí.

 

U obou specializací naleznete stejný základ – studium managementu, ekonomie, práva a psychologie. Tuto kombinaci pokládáme na NEWTON College za ideální mix pro každého moderního manažera.

 

Hlavní rozdíl spočívá v tom, že se jednotlivé specializace profilují do jiné oblasti řízení společností. Zatímco u specializace Řízení lidských zdrojů se více zaměříte na vedení, práci a osobní rozvoj lidí, tak na specializaci Mezinárodní management na řízení procesů a byznysu v mezinárodním kontextu.

 

Komu je studium určeno

Magisterský obor Management je určen pro absolventy bakalářského vzdělání v oblasti ekonomie, managementu a dalších příbuzných věd. Doporučit ho můžeme i všem manažerům, podnikatelům, ekonomickým a finančním konzultantům či vedoucím pracovníkům, kteří si chtějí nebo potřebují doplnit vzdělání či prohloubit své schopnosti a dovednosti získané v praxi.

 

Náplň programu

V magisterském programu Management se dozvíte, jak profesionálně postupovat při řízení podniku, jak efektivně pracovat s týmem, jak vytvořit kvalitní image firmy, jak být úspěšní v podnikání díky marketingovým dovednostem, či jak se pohybovat v divokých vodách současného businessu. Absolvováním programu získáte široké znalosti napříč oblastmi managementu a příbuzných věd, včetně praktických dovedností.

 

Kde a v jaké formě vzdělání poskytujeme program Management

Studium bude probíhat standardně dva roky, v nadcházejícím akademickém roce jen na NEWTON College v Brně, v prezenční i kombinované formě. Je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Úspěšným absolventům se uděluje akademický titul „magistr“ (ve zkratce Mgr.)

 

Specializace programu Management:

 

Jak se můžete přihlásit a jak probíhá přijímací řízení

Přijímací řízení je bezplatné a neověřují se při něm znalosti, ale motivace a předpoklady ke studiu zvoleného programu. Studium magisterského programu však předpokládá odborné znalosti uchazečů na úrovni bakalářského studia studijního programu orientovaného do oblasti ekonomických a manažerských studií. Do akademického roku 2016/2017 budou přijímací pohovory probíhat: v Brně 16. 6., 23. 6. a 8. 9. 2016.

Do akademického roku 2016/2017 budou probíhat přijímací pohovory:

 

Poskytovatelé vzdělání:

Poskytovatelem vzdělání je NEWTON College, a.s. ve spolupráci s Warsaw Management University jako evropskou zahraniční vysokou školou (v souladu §93a, odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění novel (zejména pak zákona č. 137/2016 Sb. ze dne 2. března 2016 účinného od 1.9.2016)).

Poskytovatelé budou v České republice k datu zahájení akademického roku 2016/17 v souladu s požadavky aktuálního znění zákona o vysokých školách přihlášeni k plnění informačních povinností (§93b, odst. 1, 3).

 

Akreditace vysokoškolského vzdělávání

Studium disponuje akreditací v rámci vysokoškolského vzdělávacího systému Polské republiky. Polské vysokoškolské kvalifikace (tj. diplomy) jsou v České republice považovány v souladu s platnou mezivládní dohodou z roku 2006 automaticky za vzájemně rovnocenné. Držitelé polských vysokoškolských diplomů je mohou přímo použít na území České republiky, aniž by bylo nutné předkládat jakékoliv osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání.

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email