Možnost přestupu z jiných VŠ na NEWTON College

3. února 2017

Dle posledního výzkumu LMC je téměř 25 % vysokoškoláků nespokojených se svým současným studiem. Pokud patříte mezi ně, u nás máte šanci! Těšíme se na vás.


NEWTON College nabízí studentům jiných vysokých škol možnost přestupu do studia bez nutnosti konat přijímací nebo rozdílové zkoušky či hradit jakékoliv vstupní a registrační poplatky. Přestup je možné realizovat v jakékoliv fázi studia, a to po ukončení nebo i během semestru. Při přestupu do studia na NEWTON College dojde k individuálnímu posouzení doposud studentem absolvovaných studijních předmětů za účelem jejich uznání.

 

Přestupující student bude detailně seznámen s organizací a pravidly studia na NEWTON College, jakož i s užívaným informačním systémem IS NC a bude mu poskytnuta veškerá podpora jak ze strany studijního oddělení NEWTON College, tak i vedení vysoké školy.

 

Dr. Jan Mojžíš

rektor NEWTON College“

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email