Možnosti studia na NEWTON College

21. ledna 2013

Naše vysoká škola managementu a psychologie s působností v Brně a Praze nabízí možnosti vzdělávání ve 3 pilířích.


Pro akademický rok 2013/14 dozná studium na NEWTON College několik zajímavých novinek.

 

Rozšíření působnosti do Prahy

Naše vysoká škola managementu a psychologie rozšiřuje svoji působnost i do hlavního města ČR, kam se již nyní můžete začít hlásit na několik oborů v kombinované formě bakalářského i magisterského stupně. Od následujícího akademického roku 2014/15 zde zahájíme studium i v prezenční formě studia.

 

Rozšíření možnosti vzdělávání do tří pilířů

1. pilíř je povinný. Jedná se o standardní výuku studijního oboru, v bakalářské formě i o studium jeho vybrané specializace.

 

2. pilíř jedobrovolný a skládá se z krátkodobých výcviků (programy s interní certifikací), dlouhodobých výcviků (programy s mezinárodní certifikací) a rozšiřujícího (nástavbového) programu studia.

 

3. pilíř je forma individuálního studijního vedení jednotlivce či malé skupinky vybraných uchazečů významnou osobností z oboru studia.

 

 

 

I. pilíř – studijní obory a specializace

Studium akreditovaného studijního oboru - standardní výuka v rámci studijního oboru akreditovaného MŠMT v prezenční formě studia bakalářského i magisterského stupně, stejně tak i v kombinované formě studia na bakalářském i magisterském stupni.

 

Specializace studijního oboru - rozšíření profilu absolventa o konkrétní specializaci formou povinně volitelných předmětů.
 

Po úspěšném absolvování bakalářského oboru získávají studenti titul Bc., magisterského oboru titul Mgr.

 

 

II. pilíř – Manažerské výcviky, kurzy, rozšiřující programy

 

 

Krátkodobé výcviky, programy s interní certifikací - kurzy, tréninky a výcviky realizované jako uzavřené i otevřené kurzy s různou orientací i odborností. V současné době nabízíme Manažerský výcvik - Xtream Management, jenž jedinečným způsobem propojuje prvky krizového, projektového a kognitivního managementu.

 

 

Dlouhodobé výcviky, programy s mezinárodní certifikací – jedná se o ucelené výcviky, které jsou koncipovány minimálně na 2 semestry a kladou velký důraz na rozvoj osobních a profesních kompetencí. V současné době nabízíme Manažerský výcvik - Neurolingvistického programování s mezinárodní certifikací v rozsahu 2-4 semestrů.

 

 

Rozšiřující (nástavbový) programjeho smyslem je osvojení si zejména praktických dovedností a nabytí zkušeností potřebných pro ještě lepší uplatnění v manažerské praxi, které si studenti mohou zvolit na základě svého zájmu či potřeby dalšího vzdělávání.

 

 

 

III. pilíř – individuální výuka s praxí

Individualizovaná výuka - forma individuálního studijního vedení jednotlivce či malé skupinky vybraných uchazečů významnou osobností z oboru studia. Pro letní semestr budou moci studenti zažít tuto formu exkluzivní výuky u viceguvernéra ČNB prof. Ing. PhDr. Ing. Vladimíra Tomšíka, Ph.D., Ph.D.

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email