NC pořádá mezinárodní odbornou konferenci

9. října 2013

Naše vysoká škola Vás zve na 7. mezinárodní odbornou konferenci v rámci Evropského fóra podnikaní s velmi zajímavou skladbou přednášejících a hostů.


Naše vysoká škola managementu a psychologie NEWTON College se rozhodla navázat na dlouholetou tradici a ve spolupráci s Evropským hnutím v ČR uspořádat 7. mezinárodní odbornou konferenci v rámci Evropského fóra podnikaní. Téma konference je "Podnikaní v globálních podmínkách: výzvy a bariéry“.

 

Na konferenci vystoupí významní zahraniční i domácí odborníci a zástupci EU, představitelé akademické sféry i reprezentanti finančního sektoru.

 

V úvodním bloku vystoupí se svými odbornými přenáškami z oblasti tematického zaměření konference pozvaní keynote speakeři. Následovat bude panelová diskuse s názvem Výzvy a bariéry v současných podmínkách složená z dalších předních expertů v dané problematice.

 

Pozvání přijali:

Karel Havlíček – předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Pavel Kafka – prezident České manažerské asociace

Vladimír Tomšík – viceguvernér ČNB

Pavel Kysilka – generální ředitel České spořitelny, a.s

Vladimír Špidla – předseda Evropského hnutí v ČR

Radek Špicar – ředitel Aspen Institute v ČR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

Petr Kříž – vedoucí partner sektoru finančních služeb PricewaterhouseCoopers ČR

Ladislav Minčič – 1. náměstek ministra financí ČR

Jan Mládek – předseda představenstva Fontes rerum

Radek Neužil – tajemník Komory daňových poradců ČR

Milan Šikula – ředitel Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd

Pavel Štěpánek – výkonný ředitel České bankovní asociace

Jiří Malý – ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College

 

Konference se koná dne 21. října 2013 od 12.00 hodin v prostorách CERGE institutu, Politických vězňů 936/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město.

 

Registraci můžete provést na www.efp.cz

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email