NC pořádá mezinárodní odbornou konferenci

3. srpna 2015

Ve spolupráci s Evropským hnutím v ČR vás zveme na mezinárodní odbornou konferenci v Praze 25. 9. 2015 na téma „Aktuální problémy fiskální politiky“.


Důrazný akcent kladený EK na efektivnost fiskální politiky vyvolává potřebu širší diskuze odborníků nejen z členských zemí EU, ale i z přidružených a nečlenských států. První ročník této konference by měl založit tradici kontinuální výměny názorů nejen mezi výzkumníky, ale též i směrem k tvůrcům a vykonavatelům fiskální politiky. K propagaci a popularizaci těchto názorů poslouží recenzovaný sborník příspěvků, který bude kompletován podle zásad Thomson Reuters.

O prvním ročníku konference naleznete více informací na: http://www.efid.cz

 

Soutěž pro mladé ekonomy do 35 let

Rektor NEWTON College MUDr. Jan Mojžíš se rozhodl odměnit 10 nejlepších příspěvků mladých ekonomů do 35 let formou bezplatné účasti na konferenci. (účastnický poplatek až 1800 Kč)

 

V případě zájmu o zapojení, zasílejte své příspěvky ve formátu MS Word do 30. 8. 2015 na emailovou adresu: efid@newtoncollege.cz. Přijímány jsou pouze příspěvky v anglickém jazyce. Jednacími jazyky konference jsou však angličtina a čeština (slovenština). Vystoupení na konferenci je možno přednést v českém nebo anglickém jazyce. Osobní účast na konferenci není podmínkou pro zařazení akceptovaného příspěvku do sborníku.


Více zde: http://www.efid.cz/aktuality/ a http://www.efid.cz/pokyny-pro-autory/

 

NC holds international conference

NEWTON College and the European Movement in the Czech Republic hold an international conference on September 25, 2015 in Prague. The theme of the conference is "Current Issues of Fiscal Policy".

Proceedings will be sent to Thomson Reuters for indexing. Newton College Rector Mr. Jan Mojžíš decided to reward 10 best papers of young economists up to 35 years in the form of a free participation at the conference.

Deadline date for paper submission is August 30, 2015. Deadline for payment and registration is September 20, 2015. Guidelines for authors are published on the conference website www.efid.cz.

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email