Report z 9. ročníku mezinárodní konference EFP

30. listopadu 2015

Letošní téma „Efektivnost v soukromém a ve veřejném sektoru" přilákalo mnoho významných osobností akademické i podnikatelské sféry.


Jménem vědeckého výboru 9. ročníku Evropského fóra podnikání děkujeme všem účastníkům naší mezinárodní odborné konferenci na téma: „Efektivnost v soukromém a ve veřejném sektoru", která se konala 27. listopadu 2015 v Praze.

 

Dosažení efektivnosti jak v soukromém tak i ve veřejném sektoru je klíčovým nástrojem dosažení hospodářské stability a udržitelnosti. Problémy efektivnosti se vyskytují ve všech sférách a oblastech ekonomiky a na všech jejích úrovních. Jde nejen o problém hospodářské politiky nýbrž také o praktický aspekt každodenní ekonomické aktivity. Letitá odborná diskuze se vede jak o vymezení faktorů zvyšování této efektivnosti, tak i o nástrojích jejího vyjádření a měření, a to jak v národním tak i v mezinárodním kontextu.

 

Letošní zajímavé téma přilákalo mnoho významných domácích i zahraničních reprezentantů akademické, podnikatelské i decizní sféry. Mezi vystupujícími se objevili např.: předsedkyně Technologické agentury ČR paní Rut Bízková, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu pan Miloslav Kala, prezidentka Komory auditorů ČR paní Irena Liškařová, poslanec Evropského parlamentu pan Luděk Niedermayer, generální ředitel a předseda představenstva O2 Czech Republic a.s. pan Tomáš Budník, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR pan Karel Havlíček.

 

Dále ředitel odboru Ministerstva financí ČR pan Zdeněk Hrdlička, výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek, assoc. prof. Hrvoje Šimović z University of Zagreb, profesor Juraj Nemec z Masarykovy univerzity Brno a Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, hlavní ekonomka České bankovní asociace paní Eva Zamrazilová, docent Jiří Špalek, z Masarykovy univerzity Brno či docent Jan Pavel z Vysoké školy ekonomické v Praze. Kompletní seznam vystupujících naleznete na webových stránkách konference www.efp.cz.

 

Fotogalerie z 9. ročníku zde.

Články z médií: Praha TV, BusinessInfo.cz, Vzdelani.cz

Videogalerie: PrahaTV.

 

Těšíme se na vás i v příští roce, tentokráte při příležitosti konání 10. jubilejního ročníku. Sledujte náš web www.efp.cz.

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email