Seriál vědeckopopularizačních seminářů projektu "Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace"

23. dubna 2010

V pátek 7. května 2010 se v prostorách vysoké školy NEWTON College v Brně uskuteční další ze série vědeckopopularizačních seminářů, tentokrát na téma „Potenciální ekonomické a sociální účinky vyplývající z Lisabonské smlouvy pro členské státy EU“.


Seminář účastníkům nabídne přehled nejdůležitějších změn, které Lisabonská smlouva přináší pro fungování Evropské unie, a představí její možné účinky na postavení členských zemí EU v globalizované ekonomice, na konkurenceschopnost firem a členských států Unie. Poskytne informace o potenciálních důsledcích Lisabonské smlouvy v oblasti vnitřního trhu EU, fiskální a monetární politiky, sociálních věcí a zaměstnanosti.

 

Účastníci semináře se dozvědí, jak Lisabonská smlouva upravila podobu a pravomoci orgánů EU, jak změnila systémy hlasování v rámci Evropské unie, do jaké míry posunula rozdělení kompetencí mezi členské státy a Unii. Odnesou si informace, jestli Lisabonská smlouva umožňuje přenášení dalších pravomocí na úroveň Evropské unie v budoucnosti, jestli vytváří předpoklady pro harmonizaci daní nebo sociální politiky v EU. Budou moci diskutovat o tom, proč pro zastánce těsnější evropské integrace je Lisabonská smlouva jen minimálním krokem vpřed, zatímco pro odpůrce dalšího prohlubování evropské integrace je nebezpečným překročením Rubikonu na cestě k federativnímu uspořádání Evropy.

 

Vědeckopopularizační seminář bude realizován jako další klíčová aktivita projektu Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0128), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Nositelem projektu je NEWTON College.

 

Podrobnosti o projektu a jednotlivých seminářích můžete najít na webových stránkách www.eu-vyzkum.eu

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email