Soutěž o podporu projektů na NEWTON College

19. ledna 2014

Prorektorka pro vědu a výzkum na NC prof. Bojka Hamerníková vyhlásila soutěž o podporu projektů v rámci Interní grantové agentury NEWTON College, a.s.


INTERNÍ GRANTOVÁ AGENTURA NEWTON COLLEGE, A.S.

Prorektorka pro vědu a výzkum NEWTON College, a.s. prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc. vyhlásila soutěž o podporu standardních projektů v rámci Interní grantové agentury NEWTON College, a.s. (dále jen IGA NC). Prostředky na tyto interní granty představují formu podpory určenou k financování zejména vědeckovýzkumných projektů, které budou průběžně řešeny, a stanou se tak základem pro potenciální uplatnění v grantových agenturách mimo NEWTON College (v rámci ČR i mezinárodních). Tento krok by měl přispět ke zvyšování provázanosti výuky akademických pracovníků s jejich výzkumnou a publikační činností.

 

STUDENTSKÁ ODBORNÁ SOUTĚŽ

Soutěž odborných prací studentů všech ročníků bakalářského studia NEWTON College je příležitost prezentovat vlastní vědecké a odborné práce. Cílem této soutěže je rozvíjet potenciál talentovaných studentů se zaměřením na samostatnou odbornou a výzkumnou činnost.

Tato soutěž vyvrcholí studentským kolokviem, které se bude konat v listopadu 2014. Kolokvium bude probíhat formou prezentace soutěžních prací na téma: AKTUÁLNÍ PROBLÉMY NAŠÍ SPOLEČNOSTI.

Vybrané práce budou publikovány ve sborníku a tři nejlepší odměněny hodnotnými cenami.

 

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ ODBORNOU PUBLIKACI

Soutěž o nejlepší odbornou publikaci pro interní i externí pedagogy NEWTON College. Cílem této soutěže je podpořit vědeckovýzkumnou a publikační činnost akademických a vědeckých pracovníků školy.

Hodnotit se budou především výsledky typu odborná kniha, článek ve sborníku, článek v odborném časopise (Jimp., Jneimp., Jsc, Jrec.), tak jak jsou definovány v Metodice hodnocení výsledků výzkumných organizací vydané Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace.

 

Podrobné informace o vyhlášených soutěžích naleznete na webových stránkách školy v sekci Věda a výzkum http://www.newtoncollege.cz/sekce/o-newton-college/souteze

 

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email