Tomáš Sedláček na NEWTON College

4. května 2010

Ekonom Tomáš Sedláček představil 4. května 2010 na vysoké škole NEWTON College svůj pohled na ekonomii v přednášce na téma „Ekonomie dobra a zla: teorie a praxe.“ Při setkání se studenty moderované členem bankovní rady České národní banky a vyučujícím NEWTON College Vladimírem Tomšíkem zazněla řada aktuálních otázek a rozpoutala se živá a zajímavá diskuse.


Kdo je Tomáš Sedláček
T. Sedláček vystudoval teoretickou ekonomii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde obdržel za svoji disertační práci vyznamenání děkana. Za diplomovou práci o etice a ekonomii získal Hlávkovu cenu. Na Fakultě sociálních věd UK přednáší ekonomii, dějiny ekonomických teorií a také filozofii, hostuje na řadě dalších univerzit. Současně je stipendistou Yale University. V roce 2006 se dostal mezi pět nejperspektivnějších mladých ekonomů podle Yale Economic Review  (Young Guns: 5 Hot Minds in Economics). Tomáš  Sedláček je také hlavním makroekonomickým stratégem ČSOB.


V letech 2001 až 2003 působil jako ekonomický poradce Václava Havla. V roce 2004 se stal expertním poradcem ministra financí a věnoval se tvorbě reforem a snižování schodku veřejného rozpočtu. V lednu 2009 přijal nabídku na zapojení se do Národní ekonomické rady vlády, desetičlenného poradního orgánu premiéra, který pro vládu navrhoval protikrizová opatření.


T. Sedláček je zakladatelem Ekonomického klubu, členem programového výboru nadace Fórum 2000 a členem poradních a dozorčích rad mnoha neziskových organizací.

 

Před rokem vydal Tomáš Sedláček svoji první knihu nazvanou „Ekonomie dobra a zla aneb Po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi,“ která rychle obsazovala přední příčky žebříčků prodejnosti. „Raduji se, že vychází jeho knížka Ekonomie dobra a zla, která nahlíží na ekonomii v běhu historie a zpochybňuje některé stereotypy jejího současného vnímání,“ uvedl tehdy bývalý prezident Václav Havel.

 

Více o přednášejícím

 

Fotky z přednášky           Tisková zpráva

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email