V. ročník konference Evropské fórum podnikání

24. září 2009

Dne 23. září 2009 se v Praze v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konal V. ročník konference Evropské fórum podnikání na téma „Příčiny, důsledky a řešení finanční a ekonomické krize“.


Pořadatelem fóra byla jako každoročně vysoká škola NEWTON College ve spolupráci se Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie. Záštitu nad konferencí převzali Miloslav Vlček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Zastoupení Evropské komise v České republice, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Hospodářská komora ČR. Mediálními partnery fóra byly BusinessInfo.cz, EurActiv.cz, Peníze.cz, Lobby a E15.

 

V. Evropské fórum podnikání přineslo analytický a mnohorozměrný pohled na současnou globální finanční a ekonomickou krizi. Představilo argumentaci ekonomických odborníků z akademické sféry i z praxe, národohospodářů i představitelů finančních institucí a podnikové nefinanční sféry. Mezi patnácti přednášejícími byli i tři vědečtí pracovníci z Institutu evropské integrace NEWTON College. Odbornou garantkou konference byla prorektorka NEWTON College pro vědu a výzkum doc. Eva Klvačová.

 

V. ročník Evropského fóra podnikání hledal odpovědi zejména na následující otázky: Proč současná krize, podobně jako Velká krize 30. let 20. století, vypukla opět v USA? Jaké dlouhodobé faktory vytvářely podmínky pro její vznik a co bylo pouze jejím krátkodobým spouštěčem? Jak se liší důsledky krize v různých zemích a pro různé ekonomické subjekty? Jaká opatření jsou přijímána k řešení krize, která z nich pouze tlumí její důsledky a která by mohla mít preventivní charakter? Existuje dostatečná vůle a síla vlád a zákonodárců k přijímání opatření, která by mohla obdobným krizím v budoucnosti zabránit? Fórum se uskutečnilo ve dvou blocích (dopoledním a odpoledním), v rámci obou bloků proběhly rovněž panelové diskuse s účastníky konference.

 

Podrobnosti o V. Evropském fóru podnikání lze najít na webových stránkách www.efp.cz.

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email