Vědeckopopularizační seminář: Řešení eurokrize: federalizace, nebo rozpad eurozóny?

18. listopadu 2012

Dne 16. listopadu 2012 proběhl další z řady vědeckopopularizačních seminářů pořádaný Institutem evropské integrace na NEWTON College. Jeho tématem bylo Řešení eurokrize: federalizace, nebo rozpad eurozóny?


Cílem semináře bylo účastníky seznámit s:

 

  • diskusemi o budoucím uspořádání eurozóny
  • podmínkami, možnými důsledky a pravděpodobností různých scénářů jejího dalšího vývoje
  • dlouhodobými i bezprostředními příčinami krize eurozóny
  • možnostmi a limity řešení eurokrize

 

Přednášejícími na semináři byli vědečtí pracovníci Institutu evropské integrace NEWTON College – ředitel Institutu Jiří Malý, Karel Mráček, Ivana Dostálová a Petr Wawrosz. Vystupujícími hosty semináře byli i další ekonomičtí odborníci věnující se krizi v eurozóně, jejím příčinám, důsledkům a možným řešením – Milan Šikula, ředitel Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd, a Jan Mládek, předseda představenstva FONTES RERUM, družstva pro ekonomická, politická a sociální studia, a stínový ministr financí za ČSSD.

 

Seminář se opět konal v krásných, historických prostorech Moravského zemského muzea. Přednášky na semináři si přišlo poslechnout 85 účastníků – studentů a pracovníků NEWTON College i dalších vysokých škol a institucí. Na semináři se také mezi přednášejícími a posluchači rozeběhla živá diskuse, která podtrhla aktuálnost tématu semináře i mnohé otázky a nejistoty, které existují ohledně dosavadních i budoucích důsledků eurokrize a možností jejího řešení.

 

Celá série vědeckopopularizačních seminářů je realizována v rámci projektu Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0128). Projekt byl v období 1. 9. 2009 – 31. 8. 2012 spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, od 1. 9. 2012 je v rámci udržitelnosti plně financován ze zdrojů NEWTON College, a. s. Podrobnosti o projektu, jednotlivých seminářích a jejich výstupech jsou k dispozici na webových stránkách www.eu-vyzkum.eu.

 

 

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email