VI. ročník konference Evropské fórum podnikání 22. září 2010 v Praze

27. srpna 2010

NEWTON College ve spolupráci se Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie zve na VI. ročník konference Evropské fórum podnikání na téma „Strategie Evropa 2020: nové výzvy, příležitosti a hrozby pro ekonomiku EU“ 22. září 2010 v prostorách Velkého sálu Ministerstva zahraničních věcí ČR.


Strategie Evropa 2020 je reakcí Evropské unie na finanční a ekonomickou krizi. Obsahuje komplex návrhů opatření hospodářské politiky a institucionálních změn, které by měly členským zemím EU pomoci překonat důsledky finanční a ekonomické krize, vrátit je na dráhu udržitelného ekonomického růstu, obnovit finanční stabilitu, makroekonomickou rovnováhu a vysokou míru jejich konkurenceschopnosti v mezinárodním srovnání. Pokouší se definovat cesty k posílení ekonomiky EU a zachování modelu evropské sociálně tržní ekonomiky i v pokrizovém období.

 

Konference by měla účastníkům pomoci najít odpovědi mimo jiné na následující otázky:

 

Na jaké slabé stránky ekonomik členských zemí EU v porovnání s mimoevropskými konkurenty strategie Evropa 2020 upozorňuje? Odpovídá tento výčet problematických míst v evropských ekonomikách realitě? Lze najít i jiné významné nedostatky v ekonomikách členských zemí EU? Jaké hrozby z toho pro ekonomiku Evropské unie plynou?

 

Jsou hlavní kroky k posílení konkurenceschopnosti ekonomik členských zemí EU, které jsou ve strategii Evropa 2020 vymezeny, adekvátní cíli, k němuž mají vést? Podpoří spolehlivě a dostatečně konkurenceschopnost evropských ekonomik, nebo jejich realizace může přinést i vedlejší negativní efekty?
 
Povedou opatření navrhovaná ve strategii Evropa 2020 v oblasti regulace finančních trhů a koordinace hospodářských politik k obnově a posílení finanční stability a makroekonomické rovnováhy členských zemí EU? Jaký vliv mohou tato opatření mít na různé typy ekonomických subjektů – velké, střední a malé nefinanční firmy, banky a další finanční instituce apod.? Jaké dopady mohou mít ve strategii navrhované postupy a časové rámce ukončování dočasných podpůrných protikrizových opatření? Jaké to může přinášet důsledky na mikroekonomické a makroekonomické úrovni?

 

Na konferenci, nad kterou záštitu převzali PaedDr. Alena Gajdůšková, 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR, Zastoupení Evropské komise v České republice a Svaz průmyslu a dopravy ČR, vystoupí:

  • zástupci státní správy
  • představitelé akademické sféry
  • reprezentanti finančního sektoru
  • představitelé podnikové nefinanční sféry

 

Programpřihláška na konferenci a více informací na stránkách Evropské fórum podnikání

 

Přehled témat jednotlivých ročníků konference Evropské fórum podnikání

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email