Zářijový Den otevřených dveří - 6. 9. 2012

15. června 2012

Chcete se seznámit s nejlépe hodnocenou soukromou vysokou školou roku 2012 zaměřenou na moderní výuku managementu a psychologie? Navštivte nás.


Co vás na Dni otevřených dveří čeká?

Za doprovodu našich studentů si budete moci prohlédnout studijní zázemí, na setkání se  zástupci vedení školy a vyučujícími jednotlivých oborů budete moci získat veškeré informace o studiu a studijních oborech, našem unikátním programu – NEWTON College manažerský výcvik, praxích, zahraničních stážích či jiných mimoškolních aktivitách. Na závěr se můžete aktivně zúčastnit interaktivního semináře Krizový management. Během jednoho dne se tak můžete prakticky seznámit nejen s naší školou, ale i se studenty, kteří vám budou moci osobně poskytnout své zkušenosti, hodnocení i zážitky spojené se studiem na NEWTON College.

Na dnu otevřených dveří si můžete vyzkoušet i přijímací rozhovor. Jeho cílem není testovat vaše znalosti, ale zjistit motivaci ke studiu a zájem o zvolený studijní obor. Přijímací řízení je bezplatné a můžete ho vykonat již před maturitní zkouškou.

 

 

Kdy? čtvrtek 6. září 2012 od 16.30 do 19.30 hodin
Kde? NEWTON College, Rašínova 2, 602 00 Brno NEWTON College na mapě

 

Program:

16.30 – 17.00

Představení školy a studijního zázemí za doprovodu studentů

 

17.00 – 18.00

Setkání se zástupci vedení školy a vyučujícími jednotlivých oborů

Představení NEWTON College a jejích základních moderně strukturovaných bakalářských oborů Management se zaměřením na psychologii a Globální podnikání a management, rozšiřujícího programu Manažerský výcvik, způsobu výuky...

 

18.00 – 19.00

Interaktivní seminář: Krizový management

Ukázka interaktivního semináře, který je součástí výuky na naší škole. Dostat podnik do krize je poměrně snadné, někdy stačí jen jedno manažerské selhání, cesta zpátky ovšem už tak rychlá nebývá. Seminář vás seznámí se základními nástroji pro zvládání podnikových krizí a poodhalí tajemství, proč jsou krizoví manažeři jedněmi z nejlépe placených odborníků.

 

19.00 – 20.00

Možnost vyzkoušet si přijímací rozhovor, individuální otázky na jednotlivé zástupce NC

 

Budeme se na Vás těšit!

 

O NEWTON College

NEWTON College je soukromá vysoká škola se zaměřením na moderní výuku managementu a psychologie inspirovanou úspěšnými modely ze zahraničí. Studium je orientované na praxi v reálném firemním prostředí a probíhá v malých skupinách.


Jsme přesvědčení, že “bezduché biflování" faktů a definic je ve skutečnosti na nic. Jde nám o to, abyste vždy měli možnost si teorii ověřit v praktických cvičeních či dokonce v našich partnerských firmách. Přednášky a semináře vedou respektovaní odborníci z praxe, kteří nejen, že vám předávají své znalosti a zkušenosti, ale ochotně vám poradí i s vašimi projekty. Naši vyučující jsou studenty vnímáni spíše jako partneři, na které se mohou obrátit.

 

NEWTON College tedy rozhodně není masovou školou. Vždy se ke studentovi snažíme přistupovat individuálně a rozvíjet jak jeho osobnost, tak i jeho budoucí pracovní dovednosti. To se odráží například v možnosti zvolit si po prvním semestru specializaci v rámci programů Manažerský výcvik nebo i v personalizované nabídce praxí.

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email