Bakalářské studijní obory v kombinované formě

Chcete se dozvědět více informací o našich bakalářských oborech?

Bakalářské studijní obory

Pojďme se spolu podívat na bakalářské obory, které poskytujeme na naší vysoké škole aplikovaného businessu v Brně i v Praze. Pokud se ptáte, co nás odlišuje od ostatních škol a v čem jsme „jiní“, pak věřte, že je to velký důraz na osobnostní rozvoj a propojení studia ekonomie, managementu a psychologie. Předměty z těchto oblastí jsou nedílnou součástí výuky v každém našem oboru, protože nebude úspěšných a moderních manažerů, kteří by tyto znalosti nepotřebovali. A my úspěšné a moderní manažery a manažerky vychováváme. Více o této filozofii NEWTON College hovoří v rozhovoru vedoucí Ústavu humanitních věd PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D.

 

Pro akademický rok 2017/18 jsme si pro vás připravili novou nabídku 12 velice kvalitních a moderně strukturovaných studijních bakalářských oborů - z nichž 5 je úplně nových. Stačí jen vědět, jakým směrem chcete, aby se ubírala vaše budoucí kariéra. Nově si můžete vybírat z oborů, které jsou rozděleny na obory NEWTON Standard - inovované studijní plány s větším množstvím praktických specializačních předmětů oproti předchozí nabídce, NEWTON Business - jsou určeny jen pro kombinovanou formu studia a v propojení s praxí jdou ještě dále, oproti standardním oborům mají ještě více specializačních i výběrových předmětů a menší studijní skupiny max. 30 studentů. Exkluzivní formu studia naleznete u oborů ze skupiny NEWTON Premium – v těchto oborech čekejte studium pod vedením významné osobnosti z řad renomovaných a velmi uznávaných odborníků v ĆR, vysoce motivovanou výběrovou skupinu max. 24 spolužáků, velké množství specializačních předmětů a celou řadu nadstandardních benefitů a služeb. Po úspěšném absolvování bakalářského oboru získávají studenti titul Bc.

 


Bakalářské studijní obory NEWTON Standard:

 

Bakalářské studijní obory NEWTON Business (jen KFS)

 

Bakalářské studijní obory NEWTON Premium:

 

 

O čem jsou naše bakalářské obory NEWTON Standard?

Pro akademický rok 2017/18 jsme si pro vás připravili inovované studijní plány s větším množstvím praktických specializačních předmětů oproti předchozí nabídce.

 

Globální podnikání a management

Každý úspěšný podnikatel musí také umět vést svou firmu tím správným směrem. V tomto oboru vychováváme novou generaci podnikatelů, kteří mají nejen vize a cíle, ale také schopnosti udržet opratě své firmy v neustávajícím konkurenčním závodě o klienty. Chcete v budoucnu úspěšně podnikat a získat již při studiu náskok před konkurencí? My vám s tím pomůžeme právě v tomto oboru.

 

Global Business and Management (v anglickém jazyce)

V tomto oboru se toho dozvíte stejně, jako v oboru Globální podnikání a management. Jediný rozdíl je v tom, že spolu celou dobu budeme hovořit anglicky.

 

Psychologie pro manažery

Správného manažera nedefinují pouze ekonomické výsledky, ale i to, jak funguje jeho tým. V tomto oboru se soustředíme právě na výchovu takových manažerů, kteří dokáží svůj tým nejen správně vést, ale i motivovat. Pro to jsou důležité nejen manažerské schopnosti, ale také znalosti z oblasti psychologie a komunikace. Staňte se úspěšným manažerem společně s námi!

 

Marketing a Brand management

Dobrá značka je základ úspěchu. Každá dobrá značka musí vyprávět svůj jedinečný příběh, který budou zákazníci milovat. Pravdou je, že takovou značku by dnes chtěl mít každý, ale jen málokdo nad firemní komunikaci umí přemýšlet v širších souvislostech. My máme odborníky, kteří vám předají to nejlepší, co v nich je. A věřte, že je toho hodně.

 

Management lidských zdrojů

Dobrých „ejčáristů“ je dnes jako máku. Je to obor, který se u nás stále vyvíjí, a proto skýtá mnoho příležitostí. U nás se při výchově nových manažerů lidských zdrojů zaměřujeme hlavně na předměty v oblasti psychologie a práce s lidmi. Studium probíhá v menších skupinách za pomoci moderních metod a technologií. Baví vás psychologie, práce s lidmi, komunikace a chcete mít špičkové manažerské schopnosti? Pak je tento obor přímo pro vás!

 

Management cestovního ruchu

Chcete vést vlastní restauraci, hotel nebo penzion? Láká vás práce na vysokých pozicích v mezinárodních řetězcích podnikajících v oblasti cestovního ruchu? Myslíte, že má smysl, aby lidé z naší země odjížděli s pocitem, že o ně bylo dobře postaráno? Pak je tento obor určen přesně pro vás. Připravíme vás pro práci ve světě, kde se dobří manažeři a šikovní podnikatelé nikdy neztratí.

 

Mediální management

Svět médií je fascinující! Přijďte se k nám naučit, jak se vedou a vytváří úspěšné mediální kampaně. Poznejte nástroje a moderní trendy v komunikaci, se kterými se dostanete k cílové skupině, kterou právě potřebujete oslovit. Naučíme vás, jak pracovat s množstvím informací, které nás dnes a denně obklopují a snaží se nás ovlivnit.

 

O čem jsou naše bakalářské obory NEWTON Business?

Obory NEWTON Business jsou určeny jen pro kombinovanou formu studia a v propojení s praxí jdou ještě dále než naše standardní obory. Oproti nim mají ještě více specializačních i výběrových předmětů a výuka probíhá v menších studijních skupinách o max. 30 studentech. Obory v tomto zařazení jsou určeny pro všechny, kdo se v oboru již nějakou dobu pohybují a chtěli by si rozšířit své obzory či povýšit v manažerské hierarchii.

 

Management zdravotnictví a sociálních služeb

Zdravotnická zařízení, jakož i zařízení sociálních služeb mají podobu poměrně specifických organizací, ať již se jedná o veřejné instituce či podnikatelské subjekty. Nezbytnou podmínkou jejich úspěšného řízení je schopnost kombinovat oborové znalosti se znalostmi ekonomickými a současně i znalostmi a dovednostmi manažerskými. Tento unikátní obor je tedy primárně určený k rozšíření manažersko-ekonomických znalostí a dovedností se specializací na problematiku zdravotnictví a sociálních služeb.

 

Change Management

Jediné, co je jisté, je, že se vše bude měnit. Získané informace jsou východiskem a ne cílem. Úspěch podnikatele je závislý nejen na tom, jak o změnách přemýšlí a zda je vůbec vnímá, ale zejména pak na tom, zda a jak je umí do své firmy implementovat, aby je přeměnil na energii, která se dá využít pro rozvoj a posílení celé firmy. Ukážeme vám, jak na to a pomůžeme vám lépe rozumět tomu, co se děje!

 

 

O čem jsou naše bakalářské obory NEWTON Premium?

Brand Management

Dobrá značka je základ úspěchu. Každá dobrá značka musí vyprávět svůj jedinečný příběh, který budou zákazníci milovat. Pravdou je, že takovou značku by dnes chtěl mít každý, ale jen málokdo nad firemní komunikaci umí přemýšlet v širších souvislostech. V tomto oboru čekejte studium pod vedením špičkového odborníka Karla "Mindless" Novotného, vysoce motivovanou výběrovou skupinu max. 24 spolužáků, velké množství specializačních předmětů a celou řadu nadstandardních benefitů a služeb.

 

Digitální marketing

Spotřebitelé tráví stále více času on-line, proto je právě tento obor jeden z nejvíce dynamicky se rozvíjejících oborů současnosti. U nás čekejte   studium nejnovějších poznatků a praktickou aplikaci současných online přístupů s ideální kombinací v manažerského-ekonomickém kontextu pod vedením špičkového odborníka Jana Řezáče, vysoce motivovanou výběrovou skupinu max. 24 spolužáků, velké množství specializačních předmětů a celou řadu nadstandardních benefitů a služeb.

 

Mediální management

Stále rostoucí vliv médií nás přesvědčuje o důležitosti a včasnosti správných informací. Studijní obor Mediální management vzdělává mediální odborníky, jenž svoje znalosti získávají napříč mediální, marketingovou, manažerskou i ekonomickou sférou. Chcete zažít skutečné mediální prostředí již během studia? NEWTON College vám včele s odborným garantem oboru Markem Vítkem nabízí mimo studia i práci na reálných projektech, vysoce motivovanou výběrovou skupinu max. 24 spolužáků, velké množství specializačních předmětů a celou řadu nadstandardních benefitů a služeb.

 

 

Co se naučíte ve škole, rovnou si vyzkoušíte v praxi

U nás na NEWTON College jsme se rozhodli, že nebudeme naše studenty pouze učit, ale taky jim poskytneme možnost vše si ihned vyzkoušet přímo v praxi. Ostatně, to je taky nejlepší možnost, jak teoretické poznatky vyzkoušet v reálném světě. Pracovní stáže proto probíhají po celou dobu studia na naší škole. Věřte, že nejednomu našemu studentovi to při vstupu na pracovní trh zajistilo slušný náskok před konkurencí. Navíc, společně s vysokoškolským diplomem od nás dostanete i Certifikát o absolvovaných praxích, který se stane pevnou součástí všeho profesního životopisu.

 

Více informací o stážích naleznete zde.

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email