Change Management

Komplexní obor připravující na manažerskou či podnikatelskou kariéru.

Jediné, co je jisté, je, že se vše bude měnit. Získané informace jsou východiskem a ne cílem. Úspěch podnikatele je závislý nejen na tom, jak o změnách přemýšlí a zda je vůbec vnímá, ale zejména pak na tom, zda a jak je umí do své firmy implementovat, aby je přeměnil na energii, která se dá využít pro rozvoj a posílení celé firmy. Ukážeme vám, jak na to a pomůžeme vám lépe rozumět tomu, co se děje!

 

Kde a v jaké formě vzdělání poskytujeme obor Change management

Tento obor poskytujeme na bakalářském stupni v kombinované formě studia v Brně i v Praze.

 

Náplň oboru

Náplní oboru Change management je příprava pro výkon manažerských funkcí a zvládnutí znalostí a dovedností potřebných pro efektivní rozvoj vlastního podnikání. Studium kombinuje vysokoškolskou teoretickou výuku a supervizi expertů z praxe. Zvláštní důraz je kladen na praktické řešení ve vlastních firmách či firemních útvarech s akcentací rozvoje a kultivace kritického a systémového myšlení.

 

Jaké znalosti, dovednosti a schopnosti získáte?

 • manažersko-ekonomické vzdělání odpovídající bakalářskému studiu
 • řízení firemních systémů včetně dovednosti procesního řízení
 • definovat a zajistit plnění společných cílů firmu (např. uspokojení potřeb zákazníků)
 • správně definovat požadavky na výkon a měřit ho včetně štíhlé organizační struktury a efektivní kultury řízení organizace
 • kontinuálně zvyšovat efektivnost procesů a současně výkonnost firmy jako celku
 • propojovat výkonné manažery s personalisty, controllery a dalšími experty pracující ve firmě
 • nastavit efektivní vzdělávání a růst kompetencí manažerů i zaměstnanců
 • principy systémového a kritického myšlení a schopnost aplikovat je v praxi

 

Uplatnění po úspěšném absolvování oboru Change management

Se získanými znalostmi a dovednostmi absolventi tohoto bakalářského oboru mohou samostatně podnikat, jakož se i ucházet o pozice vyššího managementu v oblasti:

 • strategický management
 • změnový management
 • procesní management
 • řízení lidských zdrojů
 • strategický a procesní controlling

Alternativou je poté pokračovat v navazujícím magisterském stupni studia zaměřeného na ekonomiku a management v České republice i zahraničí či v navazujících specializovaných, vysoce odborných kurzech v rámci programu celoživotního vzdělávání.

 

Nejčastější pozice absolventů tohoto oboru:

 • Podnikatel / vlastník podniku
 • Změnový manažer
 • Procesní manažer / analytik
 • Moderátor / facilitátor
 • HR manažer
 • Průmyslový inženýr / Manažer kvality

 

Nedílnou součástí studijního oboru je odborná praxe – týmový projekt

Po celou dobu studia na NEWTON College budete pracovat v týmu na projektu. Projekt bude realizován v ostrém reálném prostředí ve vybraných firmách a pod odborným vedením konzultanta s cílem navrhnout budoucí ideální stav včetně akčního plánu implementace.

 

Spolu s vysokoškolským diplomem obdržíte Certifikát o absolvovaných specializovaných předmětech, který se stane součástí vašeho profesního životopisu.

 

Vzorový studijní plán

 

Přečtěte si další důvody proč studovat na NEWTON College

 

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email