Digitální marketing (NC Premium)

Komplexní obor připravující na kariéru v online marketingovém a manažerském prostředí.

Spotřebitelé tráví stále více času on-line, Online reklama již přeskočila tištěnou a rozhlasovou inzerci a televizní reklamě šlape na paty, proto je právě tento obor jeden z nejvíce dynamicky se rozvíjejících oborů současnosti. U nás čekejte studium nejnovějších poznatků a praktickou aplikaci současných online přístupů s ideální kombinací v manažerského-ekonomickém kontextu pod vedením špičkového odborníka Jana Řezáče, vysoce motivovanou výběrovou skupinu max. 24 spolužáků, velké množství specializačních předmětů a celou řadu nadstandardních benefitů a služeb.

 

Představení odborného garanta oboru

Jan Řezáč patří mezi nejznámější webové konzultanty. Společně s dalšími experty založil webový rod House of Řezáč, pod jehož erbem chce změnit chaos webů v pevný řád. Je také autorem první české knihy o webdesignu, Web ostrý jako břitva. Pokud chceš o Janu Řezáči zjistit více, mrkni na video nebo si s ním přečti zajímavý rozhovor. 

Kde a v jaké formě vzdělání poskytujeme obor Marketingová studia: Digitální marketing

Tento obor poskytujeme na bakalářském stupni v prezenční i kombinované formě studia pouze v Brně.

 

Charakter studia

 • Studium pod vedením významné osobnosti
 • Individualizovaný rozvrh - možnost studovat formou intenzivní blokové výuky a worskhopů
 • Malá studijní skupina 16 - 24 studentů

 

Nadstandardní benefity studia tohoto oboru

 • Nadstandardní podpora při zajištění praxe v participaci s garantem studijního oboru
 • Přednostní on-line komunikace se studijním oddělením
 • Non-stop podpora studijního oddělení na telefonu
 • Speciální učebna určená pouze pro studenty „NEWTON Premium“ - sdílený prostor k práci, projektům
 • Vstupní psychologický koučing
 • 20% slevy na další produkty NEWTON College i NEWTON Academy
 • doživotní email @newtoncollege.cz či @newton.cz

 

Náplň oboru

Absolvent porozumí nástrojům digitálního marketingu a UX designu. Bude mít všeobecný oborový přehled a kompetence k tomu, aby byl schopen plánovat, koordinovat a vytvářet zejména weby, kampaně či marketingové strategie. Může zastávat profesi digitálního marketéra, marketingového manažera nebo digitálního designera. Obor kombinuje design, marketing a management, tedy tři klíčové oblasti, pokud se chcete starat o produkty klientů. Součástí studia je praxe na reálných digitálních projektech.

 

Jaké znalosti, dovednosti a schopnosti získáte?

 • ekonomické vzdělání odpovídající bakalářskému studiu
 • znalosti psychologie a filozofie z podnikatelského prostředí
 • znalosti integrované marketingové komunikace
 • principy tvorby mediální strategie a vedení mediálních kampaní
 • principy procesu tvorby webových stránek
 • principy fungování sociálních médií a znalosti pro přípravu online kampaní vč. měření jejich efektivity
 • znalosti chování zákazníků pomocí User Experience a UX Design
 • schopnosti přípravy content marketingu a výkonnostních kampaní
 • komunikační a prezentační dovednosti
 • schopnost týmové spolupráce a manažerské kompetence pro vedení a motivace týmu
 • znalost globálních trendů v digitálním marketingu, podnikání, řízení firem a institucí
 • schopnost přijímat ekonomické a finanční rozhodnutí a analyzovat jejich dosah
 • schopnost analytického přístupu při řešení problémů a volby optimálních postupů
 • schopnost kritického myšlení a trvalého rozvoje profesních znalostí
 • schopnost získávat, třídit a využívat informace pro dosahování cílů

 

Uplatnění po úspěšném absolvování oboru Marketingová studia: Digitální marketing

Se získanými znalostmi a dovednostmi absolventi tohoto bakalářského oboru mohou pracovat v marketingovém prostředí na úrovni středního managementu či samostatně podnikat v oblasti:

 • reklamních/digitálních agentur
 • PR agentur
 • konzultační činnosti digitálního marketingu
 • manažerského řízení v marketingovém sféře

Alternativou je poté pokračovat v navazujícím magisterském stupni studia zaměřeného na mediální studia či ekonomiku a management v České republice i zahraničí.

 

Nejčastější pozice absolventů tohoto oboru:

 • Digital marketing manager
 • Social media analyst
 • Digital campaign specialist
 • Online PR manager
 • PPC/SEO specialist
 • UX designer
 • Key account manager
 • Podnikatel / vlastník podniku

 

Nedílnou součástí studijního oboru je praxe

Po celou dobu studia na NEWTON College budete absolvovat pracovní stáže, které Vám při vstupu na trh práce zajistí náskok před konkurencí. Spolu s vysokoškolským diplomem obdržíte Certifikát o absolvovaných praxích, který se stane součástí Vašeho profesního životopisu a získáte tak velký náskok před svými vrstevníky.

 

Vzorový studijní plán

 

Přečtěte si další důvody proč studovat na NEWTON College

 

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email