Management cestovního ruchu

Nejkomplexnější obor v ČR připravující na manažerskou či podnikatelskou kariéru.

Chcete vést vlastní restauraci, hotel nebo penzion? Láká vás práce na vysokých pozicích v mezinárodních řetězcích podnikajících v oblasti cestovního ruchu? Myslíte, že má smysl, aby lidé z naší země odjížděli s pocitem, že o ně bylo dobře postaráno? Pak je tento obor určen přesně pro vás. Připravíme vás pro práci ve světě, kde se dobří manažeři a šikovní podnikatelé nikdy neztratí.

 

Kde a v jaké formě vzdělání poskytujeme obor Management cestovního ruchu

Tento obor poskytujeme na bakalářském stupni v prezenční i kombinované formě studia v Brně i v Praze.

 

Náplň oboru

Náplní oboru Management cestovního ruchu je příprava pro výkon manažerských funkcí a zvládnutí znalostí a dovedností potřebných pro zahájení vlastního podnikání v oblasti cestovního ruchu. Studium kombinuje vysokoškolskou teoretickou výuku, praktické semináře, manažerský výcvik a praxi v reálném firemním prostředí. Zvláštní důraz je kladen na význam osobního rozvoje podnikatele – manažera, s akcentací rozvoje a kultivace manažerského myšlení.

 

Jaké znalosti, dovednosti a schopnosti získáte?

 • ekonomické vzdělání odpovídající bakalářskému studiu
 • znalost globálních trendů v podnikání, řízení firem a institucí
 • znalosti z oboru cestovního ruchu
 • znalosti z řízení podniku v oblasti cestovního ruchu
 • znalosti z marketingu v cestovním ruchu
 • znalosti z podnikových disciplín a finančního hospodaření mezinárodní společnosti
 • principy projektového a systémového myšlení a schopnost aplikovat je v praxi
 • schopnost analyzovat podnikatelské prostředí
 • komunikační a prezentační dovednosti
 • zkušenosti s týmovou prací
 • schopnosti motivace týmu a seberozvoje
 • management firemních systémů
 • schopnost přijímat ekonomické a finanční rozhodnutí a analyzovat jejich dosah
 • schopnost získávat, třídit a využívat informace pro dosahování cílů

 

Uplatnění po úspěšném absolvování bakalářského oboru Management cestovního ruchu

Se získanými znalostmi a dovednostmi se absolventi tohoto bakalářského oboru mohou ucházet o pozice středního managementu v oblasti cestovního ruchu:

 • řízení lidských zdrojů
 • firemní ekonomika a finance
 • obchod
 • marketing
 • projektový management
 • samostatné podnikání
 • či možnost pokračovat v navazujícím studiu magisterského stupně

Nejčastější pozice absolventů tohoto oboru:

 • Top manažer v hotelnictví a lázeňství
 • Provozní manažer gastronomického zařízení
 • Cestovní poradce pro top klientelu
 • Obchodní manažer v cestovních ruchu
 • Manažer destinací
 • Podnikatel v cestovních ruchu
 • Projektový specialista v cestovním ruchu

 

Nedílnou součástí studijního oboru je praxe

Po celou dobu studia na NEWTON College budete absolvovat pracovní stáže, které Vám při vstupu na trh práce zajistí náskok před konkurencí. Spolu s vysokoškolským diplomem obdržíte Certifikát o absolvovaných praxích, který se stane součástí Vašeho profesního životopisu a získáte tak velký náskok před svými vrstevníky.

 

Podívejte se na značně inovovaný studijní plán, v kterém naleznete větší množství praktických specializačních předmětů oproti naší předchozí nabídce!

Vzorový studijní plán

 

Přečtěte si další důvody proč studovat na NEWTON College

 

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email