Management zdravotnictví a sociálních služeb

Unikátní obor určený k rozšíření manažersko-ekonomických znalostí a dovedností se specializací na problematiku zdravotnictví a sociálních služeb

Zdravotnická zařízení, jakož i zařízení sociálních služeb mají podobu poměrně specifických organizací, ať již se jedná o veřejné instituce či podnikatelské subjekty. Nezbytnou podmínkou jejich úspěšného řízení je schopnost kombinovat oborové znalosti se znalostmi ekonomickými a současně i znalostmi a dovednostmi manažerskými.

 

Charakter studia

Obory NEWTON Business, kam Management zdravotnictví a sociálních služeb patří, jsou určeny jen pro kombinovanou formu studia a v propojení s praxí jdou ještě dále než naše standardní obory. Oproti nim mají ještě více specializačních i výběrových předmětů a výuka probíhá v menších studijních skupinách o max. 30 studentech. Obory v tomto zařazení jsou určeny pro všechny, kdo se v oboru již nějakou dobu pohybují a chtěli by si rozšířit své obzory či povýšit v manažerské hierarchii. Tento obor navíc získal jako odborného garanta špičkového odborníka MUDr. Tomáše Fialu, MBA.

 

Představení odborného garanta oboru

MUDr. Tomáš Fiala, MBA je ředitelem Nemocnice Strakonice a.s., která se pod jeho vedením stala v roce 2009 podle průzkumu Health Care Institute nejlepší nemocnicí v České republice. On sám se navíc stal v roce 2015 manažerem roku ve zdravotnictví. Řízení nemocnice si kromě odborných lékařských znalostí vyžaduje také ekonomické a manažerské schopnosti, které získal studiem na NEWTON College. Na tuto vysokou školu se nyní vrací v pozici garanta nově otevíraného oboru Management zdravotnictví a sociálních služeb. Pokud byste se o odborném garantovi chtěli dozvědět více, podívejte se na video či si s ním přečtěte zajímavý rozhovor. 

Kde a v jaké formě vzdělání obor poskytujeme

Tento obor poskytujeme na bakalářském stupni v kombinované formě studia v Praze i v Brně

 

Náplň oboru

Obor Management zdravotních a sociálních služeb nabízí studentům komplexní manažersko-ekonomické vzdělání orientované již přímo do sektoru zdravotnictví a sociálních služeb. Studium vytváří předpoklady pro výkon manažerských funkcí v uvedených oblastech, jakož případně i pro zahájení vlastního podnikání. Zvláštní důraz je v rámci studia kladen mj. na rozvoj manažerských dovedností, rozvoj a kultivaci manažerského uvažování, jakož i na posilování komunikačních a negociačních dovedností.

 

Jaké znalosti, dovednosti a schopnosti získáte?

 • ekonomické znalosti odpovídající bakalářskému stupni studia
 • znalost globálních trendů v řízení podniků i ostatních subjektů
 • porozumění principům systémového, projektového a strategického myšlení
 • znalosti z provozu a ekonomiky zdravotnických zařízení i zařízení sociálních služeb
 • marketingové znalosti a dovednosti
 • porozumění principům a postupům uplatňovaným v rámci řízení kvality služeb
 • komunikační a prezentační dovednosti
 • schopnost týmové spolupráce a manažerské kompetence pro vedení a motivace týmu
 • schopnost analytického přístupu při řešení problémů a volby optimálních postupů
 • schopnost kritického myšlení a trvalého rozvoje profesních znalostí
 • schopnost získávat, třídit a využívat informace pro dosahování cílů

 

Uplatnění po úspěšném absolvování oboru

Absolvováním tohoto bakalářského oboru získávají absolventi kvalifikaci pro výkon manažerských činností se specifickým zaměřením na sektory zdravotnictví a sociálních služeb. Jejich možné uplatnění je však mnohem širší, a to zejména v oblastech:

 • firemní ekonomika a finance
 • projektový management
 • strategický management
 • řízení lidských zdrojů a dalších

Alternativou je poté pokračovat v navazujícím magisterském stupni studia zaměřeného na ekonomiku a management v České republice i zahraničí.

 

Nejčastější pozice absolventů tohoto oboru

 • Ředitel / vedoucí pracovník zdravotnického zařízení
 • Ředitel / vedoucí pracovník zařízení sociálních služeb
 • Výkonný ředitel / manažer zdravotnického zařízení
 • Výkonný ředitel / manažer zařízení sociální služeb
 • Vedoucí odboru/oddělení zdravotnického zařízení / zařízení sociálních služeb
 • Projektový manažer ve zdravotnictví a sociálních službách
 • Provozní manažer ve zdravotnictví a sociálních službách
 • Marketingový manažer ve zdravotnictví a sociálních službách
 • Personální manažer ve zdravotnictví a sociálních službách
 • Podnikatel / vlastník podniku ve zdravotnictví a sociálních službách
 • Doplňující vzdělání pro primáře/přednosty

Doplňující postgraduální vzdělání pro hlavní a vrchní sestry, ev. laborantky/laboranty

 

Vzorový studijní plán

 

Přečtěte si další důvody proč studovat na NEWTON College

 

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email