Manažerský výcvik: X-tream Management

Manažerský výcvik zaměřený na diagnostiku osobních potenciálů

Chcete zjistit, zda se umíte skutečně správně rozhodovat a kompetentně jednat v běžných, nestandardních a dokonce i limitních situacích? Pak si nenechte ujít tento manažerský výcvik, který jedinečným způsobem propojuje prvky krizového, projektového a kognitivního managementu! Máte šanci seznámit se svými potenciály, o kterých možná jen něco tušíte a v podstatě nic nevíte.


Manažerský výcvik X-tream Management vám dá možnost být efektivnější, odolnější a úspěšnější v učení, životě i práci.


Manažerský výcvik X-tream Management je unikátní metodika, která propojuje prvky krizového, projektového a kognitivního managementu, assessment a development centra a jedinečným způsobem umožňuje objektivně identifikovat skutečné osobní, mentální a psychofyzické potenciály jedince v různých podmínkách, situacích a úlohách.

Dozvíte se o sobě informace, které jste nevěděli a které se v běžných výběrových a rozvojových výcvicích nedozvíte a ani nemůžete dozvědět.

Ověříte si, jaké jsou vaše schopnosti správně se rozhodovat a kompetentně jednat nejen v běžných, ale i v nestandardních či dokonce limitních situacích.

Více informací naleznete zde: http://www.xnlp.cz/x-tream-management.html


Ve výcviku…

… jsou aplikovány nejmodernější poznatky z oblasti kognitivních věd, managementu, psychologie, biologie, neurověd a dalších disciplín.

… je kladen velký důraz na poznání a rozvoj sebe sama jako samostatného jedince, stejně jako člena či leadera týmu, poznávání osobního a týmového potenciálu, či vztahu jedince a mikrotýmu k vnitřnímu a vnějšímu prostředí.

… mohou a zpravidla i musí účastníci tvořivě aplikovat své potenciály, znalosti a zkušenosti v různých simulovaných situacích.

… je díky unikátnímu přístupu metodiky X - tream umožněno komplexně a objektivně diagnostikovat individuální osobní, mentální, psychofyzické a sociální potenciály.

… je v rozšířené míře věnovaná pozornost rozvoji třetí zásadní oblasti dovedností - Subtle Skills (kritické a systémové myšlení, pozornost, mindfulness, antifragilita, psychická stabilita, apod.), které jsou základem všech dalších dovedností (Soft i Hard skills) každého manažera a podstatou skutečného osobního či týmového leadershipu.


Struktura výcviku:

1.BLOK: Komplexní prediagnostika

2.BLOK: 4-denní intenzivní outdoroové soustředění s kontinuální zátěží

3.BLOK: Konzultace individuálního manažerského profilu a souhrnné zprávy o výsledcích a výkonech v průběhu kurzu


Lektorský tým:

PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D., PhDr. Ing. Vratislav Pokorný, doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA, Ing. Mgr. David Ullrich, Ph.D. MBA


X-Tream očima lektorů:

Výstup

  • Certifikát o absolvování manažerského výcviku X-tream Management
  • Individuální manažerský profil a souhrnná zpráva o výsledcích a výkonech v průběhu kurzu


X-Tream očima absolventů:
Termín výcviku:

8. 10. 2017 od 10:00 – prediagnostika

23. 10. 2017 od 8:00 – prediagnostika
26. 10. - 29. 10. 2017 – outdoorové soustředění
9.12. 2017 – konzultace


Cena:

Pro studenty NEWTON College 12.000 Kč, pro studenty jiných škol 14.000 Kč pro veřejnost 18.000 Kč

(včetně 4 denního soustředění s ubytováním a stravou)


Rádi byste se přihlásili?

Pro více informací a přihlášky kontaktujte projektovou manažerku Mgr. Veroniku Koleňákovou; T: +420 542 513 416, veronika.kolenakova@newtoncollege.cz .

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email