Mediální management

Nejkomplexnější obor v ČR připravující na manažerskou či podnikatelskou kariéru.

Svět médií je fascinující! Přijďte se k nám naučit, jak se vedou a vytváří úspěšné mediální kampaně. Poznejte nástroje a moderní trendy v komunikaci, se kterými se dostanete k cílové skupině, kterou právě potřebujete oslovit. Naučíme vás, jak pracovat s množstvím informací, které nás dnes a denně obklopují a snaží se nás ovlivnit.


Kde a v jaké formě vzdělání poskytujeme obor Mediální management

Tento obor poskytujeme na bakalářském stupni v Brně i v Praze v prezenční i kombinované formě studia.

 

Náplň oboru

Náplní oboru Mediální management je příprava pro výkon manažerských funkcí a zvládnutí znalostí a dovedností potřebných pro zahájení vlastního podnikání v mediálním prostředí. Studium kombinuje vysokoškolskou teoretickou výuku, praktické semináře, manažerský výcvik a praxi v reálném firemním prostředí. Zvláštní důraz je kladen na význam osobního rozvoje podnikatele – manažera, s akcentací rozvoje a kultivace manažerského myšlení.

 

Jaké znalosti, dovednosti a schopnosti získáte?

 • ekonomické vzdělání odpovídající bakalářskému studiu
 • znalost globálních trendů v podnikání, řízení firem a institucí
 • znalosti a schopnosti využití mediálních nástrojů
 • schopnost tvorby mediální strategie a zjišťování její účinnosti a efektivity
 • znalosti a dovednosti mediální a marketingové komunikace
 • znalosti z podnikových disciplín a finančního hospodaření mezinárodní společnosti
 • principy projektového a systémového myšlení a schopnost aplikovat je v praxi
 • schopnost analyzovat podnikatelské prostředí
 • komunikační a prezentační dovednosti
 • zkušenosti s týmovou prací
 • schopnosti motivace týmu a seberozvoje
 • management firemních systémů
 • schopnost přijímat ekonomické a finanční rozhodnutí a analyzovat jejich dosah
 • schopnost získávat, třídit a využívat informace pro dosahování cílů

 

Uplatnění po úspěšném absolvování bakalářského oboru Mediální management

Se získanými znalostmi a dovednostmi se absolventi tohoto bakalářského oboru mohou ucházet o pozice středního managementu v oblasti:

 • mediální komunikace;
 • Public relations;
 • řízení lidských zdrojů;
 • projektového managementu;
 • ekonomiky a podnikových financí;
 • obchodu
 • samostatné podnikání;
 • či možnost pokračovat v navazujícím studiu magisterského stupně

 

Nejčastější pozice absolventů tohoto oboru:

 • PR manažer
 • Tiskový mluvčí
 • Produkční manažer
 • Copywriter
 • Manažer interní komunikace

 

Nedílnou součástí studijního oboru je praxe

Po celou dobu studia na NEWTON College budete absolvovat pracovní stáže, které Vám při vstupu na trh práce zajistí náskok před konkurencí. Spolu s vysokoškolským diplomem obdržíte Certifikát o absolvovaných praxích, který se stane součástí Vašeho profesního životopisu a získáte tak velký náskok před svými vrstevníky.

 

Vzorový studijní plán

 

Pokud vás zaujal obor Mediální management, seznamte se s oborem, který nese stejný název, ale je poskytován v našem NEWTON Premium balení, budete z něj nadšení! V tomto exkluzivním oboru čekejte studium pod vedením špičkového odborníka Marka Vítka, vysoce motivovanou výběrovou skupinu max. 24 spolužáků, velké množství specializačních předmětů a celou řadu nadstandardních benefitů a služeb. Více zde.

 

Přečtěte si další důvody proč studovat na NEWTON College

 

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email