Mediální management (NC Premium)

Komplexní obor připravující na kariéru v mediálním a manažerském prostředí.

Stále rostoucí vliv médií nás přesvědčuje o důležitosti a včasnosti správných informací. Studijní obor Mediální management vzdělává mediální odborníky, jenž svoje znalosti získávají napříč mediální, marketingovou, manažerskou i ekonomickou sférou. Chcete zažít skutečné mediální prostředí již během studia? NEWTON College vám včele s odborným garantem oboru Markem Vítkem nabízí mimo studia i práci na reálných projektech, vysoce motivovanou výběrovou skupinu max. 24 spolužáků, velké množství specializačních předmětů a celou řadu nadstandardních benefitů a služeb.

 

Představení odborného garanta

Marek Vítek během své kariéry reportéra navštívil válečné zóny jako jsou Jugoslávie, Kosovo, Sierra Leone, Afghánistán, Irák. Za svou bohatou novinářskou kariéru vystřídal řadu českých deníků a televizních projektů. Za zmínku jistě stojí pořady Na vlastní oči nebo Fakta. Následně působil ve funkci ředitele v dnes již zaniklé TV Pětka a poté v TV Metropol. Nyní se rozhodl své zkušenosti předat dál - stal se garantem nového vysokoškolského oboru Mediální management na NEWTON Colllege. Pokud chceš o Marku Vítkovi dovědět více, mrkni na video nebo si s ním přečti zajímavý rozhovor. 

Kde a v jaké formě vzdělání poskytujeme obor Marketingová studia: Mediální management

Tento obor poskytujeme na bakalářském stupni v prezenční i kombinované formě studia pouze v Praze.

 

Charakter studia

 • Studium pod vedením významné osobnosti
 • Individualizovaný rozvrh - možnost studovat formou intenzivní blokové výuky a worskhopů
 • Malá studijní skupina 16 - 24 studentů

 

Nadstandardní benefity studia tohoto oboru

 • Nadstandardní podpora při zajištění praxe v participaci s garantem studijního oboru
 • Přednostní on-line komunikace se studijním oddělením
 • Non-stop podpora studijního oddělení na telefonu
 • Speciální učebna určená pouze pro studenty „NEWTON Premium“ - sdílený prostor k práci, projektům
 • Vstupní psychologický koučing
 • 20% slevy na další produkty NEWTON College i NEWTON Academy
 • doživotní email @newtoncollege.cz či @newton.cz

 

Kde a v jaké formě vzdělání poskytujeme obor Mediální management

Tento obor poskytujeme na bakalářském stupni v prezenční i kombinované formě studia pouze v Praze.

 

Náplň oboru

Obor studenty efektivně připravuje na redaktorské i manažerské pozice v médiích, reklamních či PR agenturách. Absolvent disponuje kritickým myšlení, umí vyhledávat relevantní zdroje informací a přesně je interpretovat. Díky propojení s ekonomických studiem je absolvent taktéž ideálním adeptem na práci v ekonomickém periodiku či redakci. Studium kombinuje vysokoškolskou teoretickou výuku, praktické semináře a samotnou mediální praxi na reálném mediálním trhu. Zvláštní důraz je kladen na význam osobního rozvoje mediálního odborníka vč. specifického apelu na rozvoj a kultivaci manažerského myšlení.

 

Praxe v ateliérech Vyšší odborné školy publicistiky

Protože Mediální management vyžaduje detailní znalost řemesla výkonných profesí, NEWTON College posiluje své možnosti v rámci ademické spolupráce s Vyšší odbornou školou publicistiky, která na českém trhu vzdělává pro praxi již 20 let a v posledních letech roste zejména do oblasti moderních mediálních technologií. Jako první škola na českém vzdělávacím trhu začala sledovat trend mobilní žurnalistiky, brand žurnalistiky a dalších specializovaných novinářských disciplin a tím vznikl unikátní systém specializačních výcviků, dílen a ateliérů, který umožňuje VOŠP pružně reagovat na aktuální poptávku. Akademická spolupráce NC s VOŠP tak studentům otevírá možnost spojit špičkovou přípravu manažerskou s profesní přípravou mediální a komunikační.


Jaké znalosti, dovednosti a schopnosti získáte?

 • ekonomické vzdělání odpovídající bakalářskému studiu
 • znalosti psychologie a filozofie z podnikatelského prostředí
 • principy marketingových a mediálních výzkumů a analýz vč. schopnosti analýzy mediálního trhu
 • management mediálních a marketingových obsahů
 • znalost sociologie médií a současných proměn a trendů mediálního prostoru
 • znalost politologie a politické komunikace vč. rozpoznání propagandy a fake news
 • komunikační a prezentační dovednosti
 • schopnost týmové spolupráce a manažerské kompetence pro vedení a motivace týmu
 • znalost globálních trendů v podnikání, řízení firem a institucí
 • schopnost přijímat ekonomické a finanční rozhodnutí a analyzovat jejich dosah
 • schopnost analytického přístupu při řešení problémů a volby optimálních postupů
 • schopnost kritického myšlení a trvalého rozvoje profesních znalostí
 • schopnost získávat, třídit a využívat informace pro dosahování cílů

 

Uplatnění po úspěšném absolvování oboru Mediální management

Se získanými znalostmi a dovednostmi absolventi tohoto bakalářského oboru mohou pracovat v mediálním prostředí na úrovni středního managementu či samostatně podnikat v oblasti:

 • redaktorské práce
 • reklamních agentur
 • PR agentur
 • mediálního zastoupení
 • manažerského řízení v oblasti médií

Alternativou je poté pokračovat v navazujícím magisterském stupni studia zaměřeného na mediální studia či ekonomiku a management v České republice i zahraničí.

 

Nejčastější pozice absolventů tohoto oboru:

 • Konzultant v médiích, reklamě a PR
 • Media planner
 • Mediální zástupce
 • PR manažer
 • Tiskový mluvčí
 • Key account manager
 • Copywriter
 • Redaktor
 • Podnikatel / vlastník podniku

Nedílnou součástí studijního oboru je praxe

Po celou dobu studia na NEWTON College budete absolvovat pracovní stáže, které Vám při vstupu na trh práce zajistí náskok před konkurencí. Spolu s vysokoškolským diplomem obdržíte Certifikát o absolvovaných praxích, který se stane součástí Vašeho profesního životopisu a získáte tak velký náskok před svými vrstevníky.

 

Vzorový studijní plán

 

Přečtěte si další důvody proč studovat na NEWTON College

 

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email