Mezinárodní podnikání

Nejkomplexnější obor v ČR připravující na manažerskou či podnikatelskou kariéru.

Prakticky žádná úspěšně se rozvíjející firma se dnes neobejde bez fungujícího oddělení zahraničního obchodu. Naše studenty v tomto oboru učíme plavat v moři dravců na mezinárodních trzích. Naše země je navíc pro řadu zahraničních investorů vyhledávaným ostrovem stability. Zajímá vás toto mimořádně dynamické prostředí mezinárodního obchodu?

 

Kde a v jaké formě vzdělání poskytujeme obor Globální podnikání a management

Tento obor poskytujeme ve specializaci Mezinárodní podnikání na bakalářském stupni v Brně i v Praze v prezenční i kombinované formě studia.

 

Náplň oboru

Náplní oboru Globální podnikání a management je příprava pro výkon manažerských funkcí a zvládnutí znalostí a dovedností potřebných pro zahájení vlastního podnikání. Studium kombinuje vysokoškolskou teoretickou výuku, praktické semináře, manažerský výcvik a praxi v reálném firemním prostředí. Zvláštní důraz je kladen na význam osobního rozvoje podnikatele – manažera, s akcentací rozvoje a kultivace manažerského myšlení.

 

Náplň specializace Mezinárodní podnikání

Prohloubení oboru o znalosti z mezinárodního podnikatelského a obchodního prostředí.

 

Jaké znalosti, dovednosti a schopnosti získáte?

 • ekonomické vzdělání odpovídající bakalářskému studiu
 • znalost globálních trendů v podnikání, řízení firem a institucí
 • znalosti z podnikových disciplín a finančního hospodaření mezinárodní společnosti
 • principy projektového a systémového myšlení a schopnost aplikovat je v praxi
 • schopnost analyzovat podnikatelské prostředí
 • komunikační a prezentační dovednosti
 • schopnost týmové spolupráce a manažerské kompetence pro vedení a motivace týmu
 • management firemních systémů
 • schopnost přijímat ekonomické a finanční rozhodnutí a analyzovat jejich dosah
 • schopnost analytického přístupu při řešení problémů a volby optimálních postupů
 • schopnost kritického myšlení a trvalého rozvoje profesních znalostí
 • schopnost získávat, třídit a využívat informace pro dosahování cílů

 

Uplatnění po úspěšném absolvování bakalářského oboru Globální podnikání a management, Specializace: Mezinárodní podnikání

Se získanými znalostmi a dovednostmi se absolventi tohoto bakalářského oboru a specializace mohou ucházet o pozice středního managementu v oblasti:

 • ekonomika a podnikové finance mezinárodních společností
 • mezinárodní obchod
 • řízení lidských zdrojů
 • marketingová komunikace
 • projekt management
 • samostatné podnikání
 • či možnost pokračovat v navazujícím studiu magisterského stupně

 

Nedílnou součástí studijního oboru je praxe

Po celou dobu studia na NEWTON College budete absolvovat pracovní stáže, které Vám při vstupu na trh práce zajistí náskok před konkurencí. Spolu s vysokoškolským diplomem obdržíte Certifikát o absolvovaných praxích, který se stane součástí Vašeho profesního životopisu a získáte tak velký náskok před svými vrstevníky.

 

Studijní plán

 

 

Přečtěte si další důvody proč studovat na NEWTON College

 

 

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email