Možnosti studia na NEWTON College

Naše vysoká škola managementu a psychologie s působností v Brně a Praze nabízí možnosti studia ve 3 pilířích vzdělávání.

Jako jediná vysoká škola v České republice poskytujeme víceúrovňové vzdělávání ve 3 pilířích.

Kromě studia akreditovaných vysokoškolských oborů nabízíme našim studentům i široké veřejnosti možnost osobního a profesního rozvoje prostřednictvím manažerských výcviků, kurzů, rozšiřujících programů a individuální výuky u významných osobností z řad vyučujících.

 

I. pilíř – studijní obory a specializace

V základní nabídce poskytujeme v Praze i v Brně velice kvalitní a moderně strukturované bakalářské obory s několika specializacemi, které rozšiřují profil absolventa a umožňují ještě širší možnosti uplatnění. Po úspěšném absolvování bakalářského oboru získávají studenti titul Bc.

 

Pro nadcházející akademický rok 2016/17 jsme si pro vás ve spolupráci s jednou z největších manažerských vysokých škol v Evropě - Warsaw Management University připravili atraktivní magisterské obory: Mezinárodní management a Management lidských zdrojů, jež stejně jako u bakalářských oborů přinášejí do studia ještě hlubší profilaci do praxe a obohacují ho o znalosti a dovednosti z příslušných profesních oblastí. Po úspěšném obsolvování získávají studenti titul Mgr.


Na NEWTON College můžete také zahájit studium nejprestižnější a nejžádanější světové manažerské kvalifikace v podobě manažerského programu MBA v českém jazyce!

 

 

Bakalářské studijní obory:

 

 

Magisterský studijní obor:

  • Psychologie

 

 

Navazující magisterské obory:

 

 

Manažerský program MBA:

 

 

 


 

II. pilíř – NEWTON Academy - manažerské výcviky a kurzy


Výcviky, programy s interní certifikací

Kurzy a výcviky s různou orientací i odborností vypisujeme vždy na začátku semestru. Ze stálé nabídky velmi doporučujeme např. komplexní, sebezkušenostní a seberozvojový výcvikový program zaměřený na zvládání kompetentního jednání nejen v běžných, ale i v nestandardních nebo dokonce limitních situacích X-tream Management, jenž jedinečným způsobem propojuje prvky krizového, projektového a kognitivního managementu.

 

Aktuální seznam a termíny všech kurzů najdete na našich stránkách v sekci Manažerské výcviky, kurzy, rozšiřující programy.

 

Výcviky, programy s mezinárodní certifikací

Jedná se o ucelené, vícedenní výcviky, které kladou velký důraz na rozvoj osobních a profesních kompetencí. V současné době nabízíme manažerský výcvik Neurolingvistického programování s mezinárodní certifikací, který se jedinečným způsobem zabývá „psychologií úspěchu“ a absolventům výcviku pomůže k dosahování mimořádných výsledků nejen ve svém oboru.

 

 

III. pilíř – individuální výuka s praxí u významné osobnosti z oboru studia

Forma individuálního studijního vedení jednotlivce či malé skupinky vybraných uchazečů významnou osobností z oboru studia. Momentálně Vám nabízíme zažít tuto formu exkluzivní výuky u viceguvernéra ČNB a vedoucího Ústavu ekonomie na NEWTON College prof. Vladimíra Tomšíka.

Více informací zde.

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email