NOVÉ OBORY

Studuj nové bakalářské obory pod křídly uznávaných odborníků!


Karel Novotný (Brand Management), Jan Řezáč (Digitální marketing), Marek Vítek (Mediální management), Marián Jelínek (Psychologie pro manažery), Tomáš Fiala (Management zdravotnictví). NEWTON College získala pro nové bakalářské obory osobnosti, které patří mezi špičky ve svém oboru. Potvrzujeme tím svoji ambici stát se českou jedničkou mezi byznys vysokými školami a vám nabídnout nový styl vzdělávání, který vám dá náskok před vašimi vrstevníky.


Představení nových bakalářských oborů
Digitální marketing

Spotřebitelé tráví stále více času on-line, proto je právě tento obor jeden z nejvíce dynamicky se rozvíjejících oborů současnosti. U nás čekejte studium nejnovějších poznatků a praktickou aplikaci současných online přístupů s ideální kombinací v manažerského-ekonomickém kontextu pod vedením špičkového odborníka Jana Řezáče, vysoce motivovanou výběrovou skupinu max. 24 spolužáků, velké množství specializačních předmětů a celou řadu nadstandardních benefitů a služeb.


Představení odborného garanta oboru

Jan Řezáč patří mezi nejznámější webové konzultanty. Společně s dalšími experty založil webový rod House of Řezáč, pod jehož erbem chce změnit chaos webů v pevný řád. Je také autorem první české knihy o webdesignu, Web ostrý jako břitva. V dnešní době navíc školí, přednáší a stal se garantem nově zakládaného vysokoškolského oboru Digitální marketing na NEWTON College.


Studuj Digitální marketing pod křídly Jana Řezáče

Mrkni na video nebo si přečti zajímavý rozhovor.
Brand Management

Dobrá značka je základ úspěchu. Každá dobrá značka musí vyprávět svůj jedinečný příběh, který budou zákazníci milovat. Pravdou je, že takovou značku by dnes chtěl mít každý, ale jen málokdo nad firemní komunikaci umí přemýšlet v širších souvislostech. V tomto oboru čekejte studium pod vedením špičkového odborníka Karla "Mindless" Novotného, vysoce motivovanou výběrovou skupinu max. 24 spolužáků, velké množství specializačních předmětů a celou řadu nadstandardních benefitů a služeb.


Představení odborného garanta oboru

Karel Novotný je marketingový expert, specialista na brand building. Patnáct let pracoval v celé řadě reklamních agentur a před časem oznámil vznik vlastní konzultační firmy Brand Family. Mimo to se angažuje i na vzdělávacím poli, neboť se nově stal garantem vysokoškolského oboru Brand Management na NEWTON College, které také dlouhodobě pomáhá s budováním značky.


Studuj Brand Management pod křídly Karla Novotného

Mrkni na video nebo si přečti zajímavý rozhovor.
Mediální management

Stále rostoucí vliv médií nás přesvědčuje o důležitosti a včasnosti správných informací. Studijní obor Mediální management vzdělává mediální odborníky, jenž svoje znalosti získávají napříč mediální, marketingovou, manažerskou i ekonomickou sférou. Chcete zažít skutečné mediální prostředí již během studia? NEWTON College vám včele s odborným garantem oboru Markem Vítkem nabízí mimo studia i práci na reálných projektech, vysoce motivovanou výběrovou skupinu max. 24 spolužáků, velké množství specializačních předmětů a celou řadu nadstandardních benefitů a služeb.


Představení odborného garanta oboru

Jugoslávie, Kosovo, Sierra Leone, Afghánistán, Irák. Ve všech těchto válečných zónách Marek Vítek byl a přinesl z nich reportáže. Za svou bohatou novinářskou kariéru vystřídal řadu českých deníků a televizních projektů. Za zmínku jistě stojí pořady Na vlastní oči nebo Fakta. Následně působil ve funkci ředitele v dnes již zaniklé TV Pětka a poté v TV Metropol. Nyní se rozhodl své zkušenosti předat dál - stal se garantem nového vysokoškolského oboru Mediální management na NEWTON Colllege.


Studuj Mediální management pod křídly Marka Vítka

Mrkni na video nebo si přečti zajímavý rozhovor.
Psychologie pro manažery

Správného manažera nedefinují pouze ekonomické výsledky, ale i to, jak funguje jeho tým. V tomto oboru se soustředíme právě na výchovu takových manažerů, kteří dokáží svůj tým nejen správně vést, ale i motivovat. Pro to jsou důležité nejen manažerské schopnosti, ale také znalosti z oblasti psychologie a komunikace. Staňte se úspěšným manažerem společně s námi!


Představení odborného garanta oboru

Marian Jelínek je hokejový trenér a mentání kouč, který více než 10 let spolupracoval s českou hokejovou legendou, Jaromírem Jágrem. Aktuálně spolupracuje s několika vrcholovými sportovci například s Karolínou Plíškovou. Své znalosti nicméně nesměřuje pouze na sportovní svět, ale také na svět byznysový. Spolupracuje s podnikateli a manažery, kterým v rámci workshopů přednáší. Do svého portfolia aktivit nově přidal i funkci garanta vysokoškolského oboru Psychologie pro manažery na NEWTON College.


Studuj Psychologii pro manažery pod křídly Mariana Jelínka

Mrkni na video nebo si přečti zajímavý rozhovor.
Management zdravotnictví a sociálních služeb

Zdravotnická zařízení, jakož i zařízení sociálních služeb mají podobu poměrně specifických organizací, ať již se jedná o veřejné instituce či podnikatelské subjekty. Nezbytnou podmínkou jejich úspěšného řízení je schopnost kombinovat oborové znalosti se znalostmi ekonomickými a současně i znalostmi a dovednostmi manažerskými.


Představení odborného garanta oboru

MUDr. Tomáš Fiala, MBA je ředitelem Nemocnice Strakonice a.s., která se pod jeho vedením stala v roce 2009 podle průzkumu Health Care Institute nejlepší nemocnicí v České republice. On sám se navíc stal v roce 2015 manažerem roku ve zdravotnictví. Řízení nemocnice si kromě odborných lékařských znalostí vyžaduje také ekonomické a manažerské schopnosti, které získal studiem na NEWTON College. Na tuto vysokou školu se nyní vrací v pozici garanta nově otevíraného oboru Management zdravotnictví a sociálních služeb.


Studuj Management zdravotnictví a sociálních služeb pod křídly MUDr. Tomáše Fialy, MBA

Mrkni na video nebo si přečti zajímavý rozhovor.
Change Management

Jediné, co je jisté, je, že se vše bude měnit. Získané informace jsou východiskem a ne cílem. Úspěch podnikatele je závislý nejen na tom, jak o změnách přemýšlí a zda je vůbec vnímá, ale zejména pak na tom, zda a jak je umí do své firmy implementovat, aby je přeměnil na energii, která se dá využít pro rozvoj a posílení celé firmy. Ukážeme vám, jak na to a pomůžeme vám lépe rozumět tomu, co se děje!Kompletní nabídku oborů naleznete zde.

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email