Přijímací řízení do bakalářských studijních oborů

Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení je bezplatné, neověřuje znalosti, ale zaměřuje se na motivaci a předpoklady ke studiu zvoleného oboru.

 

Obsah přijímacího rozhovoru
Skládá se ze dvou částí – písemné a ústní: v rámci písemné části je studentům předložen text, vyňatý z odborné publikace z oblasti managementu, podnikání, řízení lidských zdrojů, ekonomie, marketingu aj. Studenti následně prostudují předložený text a odpovídají na otázky vztahující se k němu. Smyslem je projevit schopnost kritického čtení a uvažování, tedy schopnosti důležité pro studium zvoleného oboru. Pro zahraniční studenty je nutné absolvování testu z českého jazyka.  Následně student absolvuje ústní část – přijímací pohovor, který je veden člověkem z managementu nebo vedení školy. Cílem ústního přijímacího pohovoru je zjistit předpoklady ke studiu a cíle každého jednotlivce v oblasti vzdělávání a seberozvoje.

 

Výsledky přijímacího rozhovoru
Uchazeči obdrží písemné oznámení o výsledcích přijímacích rozhovorů do 14ti pracovních dnů po termínu přijímacího rozhovoru, a to poštou a mailem.

 

 

Podání přihlášky

Termín pro podání přihlášky ke studiu bakalářského oboru v dálkové formě do akademického roku 2017/2018 je od listopadu 2016 do 29. září 2017. Přihlášku je možné vyplnit on-line (zde), .

 

 

Termíny přijímacího řízení

V Brně i v Praze probíhá ve vybraných termínech každý měsíc. Přijímací řízení lze vykonat již před maturitou.

Přijímací pohovor lze absolvovat i během Dne otevřených dveří, je však nutné se přihlásit minimálňe 3 dny předem. Na námi určené termíny přijímacího řízení (konkrétní termíny jsou uvedeny v online přihlášce) je nutné se přihlásit nejpozději 1 den před konáním přijímacího rozhovoru.

 

Pokud Vám termíny nesedí, nevadí! Domluvte si individuální návštěvu školy v termínu, který Vám bude vyhovovat! Stačí jen kontaktovat konkrétní studijní oddělní.

 

Za přijímací řízení není vybírán žádný administrativní poplatek.

 

 

Podmínky pro přijetí ke studiu

  • zákonem stanovené podmínky ke studiu na VŠ (středoškolské vzdělání s maturitou)
  • úspěšné absolvování přijímacího řízení
  • podepsání smlouvy o studiu
  • uhrazení školného dle podmínek smlouvy

 

 

Zápis ke studiu

Studentem NEWTON College se uchazeč stane až dnem zápisu, který probíhá během setkání studentů 1. ročníku (tzv. Nultý týden) na konci září každého roku. Druhou možností je provést zápis na studijním oddělení NEWTON College v prvním týdnu výuky, tj. v prvním týdnu října každého roku.

 

V případě dotazů k přijímacímu řízení nás prosím kontaktujte.

 

 

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email