Proč u nás studovat?

Metody výuky, vyučující, osobní přístup a jazyky

NEWTON College je soukromá vysoká škola se zaměřením na moderní výuku managementu, psychologie a ekonomie inspirovaná úspěšnými modely ze zahraničí, která se snaží být vždy o krok napřed a poskytnout svým studentům velký náskok před jejich vrstevníky. Od roku 2012 jsme se již 4x stali nejlépe hodnocenou soukromou vysokou školou v ČR, v roce 2015 jsme se umístili na 2. místě. V letošním roce jsme se stali absolutním vítězem mezi všemi vysokými školami v ČR.

 

V naší nabídce naleznete 12 velice kvalitních a moderně strukturovaných studijních bakalářských oborů. Stačí jen vědět, jakým směrem chcete, aby se ubírala vaše budoucí kariéra. Nově si můžete vybírat z oborů, které jsou rozděleny na obory NEWTON Standard, NEWTON Business a NEWTON Premium – v těchto oborech naleznete nadstandardní služby, vysoce motivovanou výběrovou skupinu max. 24 spolužáků, velké množství specializačních předmětů a osobní vedení jedním z uznávaných odborníků na danou problematiku v ČR. Po úspěšném absolvování bakalářského oboru získávají studenti titul Bc.

 

Na NEWTON College můžete studovat také nejprestižnější a nejžádanější světovou manažerskou kvalifikaci v podobě manažerského programu MBA v českém jazyce!


U všech studijních oborů naleznete stejný základ – studium ekonomie, managementu a psychologie. Tuto kombinaci pokládají na NEWTON College za ideální mix pro každého moderního manažera. Studium je úzce propojeno s praxí a s projekty z reálného firemního prostředí, proto zde nečekejte žádné “bezduché biflování" faktů a definic bez pochopení podstaty věci.

 

Studium na NEWTON College

Studium v kombinované formě je zaměřeno na:

  • propojení teorie s praxí, tedy na okamžité efektivní využití teoretických poznatků;
  • řešení konkrétních firemních a profesních potřeb a problémů;
  • rozvoj manažerských znalostí a dovedností.

 

Studium je:

  • určeno těm, kteří hledají kvalitní vzdělání, jímž rozvinou a obohatí stávající znalosti, manažerské schopnosti a dovednosti;
  • uskutečňováno interaktivní formou výuky;
  • časově přizpůsobeno možnostem pracujících studentů;
  • cenově srovnatelné např. s kvalitní jazykovou školou;
  • daňově uznatelným nákladem;
  • dobrou možností k navázání důležitých kontaktů na spolužáky z různých oborů a vytvoření základu budoucí pracovní či obchodní spolupráce.

 

Na NEWTON College…

…nejde jen o titul, ale především o využití poznatků.

Studium je úzce propojeno z praxí, proto na NEWTON College nečekejte žádné “bezduché memorování" faktů a definic bez pochopení podstaty věci. Všechny znalosti a dovednosti jsou ihned aplikovatelné do běžného i profesního života. Názory studentů

 

… vyučují špičkoví odborníci z praxe.

Vyučujícími na NC jsou zkušení odborníci z oblasti ekonomie, managementu, marketingu, psychologie, práva, politologie a dalších. Přednášejí zde např. viceguvernér České národní banky prof. Vladimír Tomšík, jeden z nejlepších českých koučů Ing. Milan Bobek, MSc., Karel "Mindless" Novotný, Marian Jelínek, Jan Řezáč a mnoho dalších osobností. Pravidelnými hosty jsou i významné osobnosti české společnosti a businessu – např. Karel Schwarzenberg, Stanislav Bernard, Radim Jančura, Tomáš Sedláček, Michael Rostock–Poplar, Dan Ťok, Martin Kúšik a mnozí další. Osobnosti na NEWTON College

 

…je výuka podávána interaktivní formou.
Škola je prostorem pro interaktivní diskusi několika stran. Ve většině úkolů se řeší reálné podnikatelské chování. Studenti mají možnost volit své úkoly na základě vlastních firemních či profesních potřeb, výuka tak přináší konkrétní řešení reálných firemních problémů.

 

…je studium současně manažerským výcvikem.

Součástí studia je manažerský výcvik, který se zaměřuje na následující oblasti: vedení a motivace lidí, styly řízení, komunikaci a zvládání konfliktů, principy emočního managementu, prezentační dovednosti, vedení týmu či týmové role a týmová spolupráce.

 

…je rozvrh studia přizpůsoben pracovnímu vytížení.

Výuka zpravidla probíhá 12x za rok v rámci víkendových soustřední.

 

…si můžete ke studijním oborům přidat i speciální manažerské výcviky a kurzy.

Během studia si budete moci ke studijním oborům a specializacím přidat i vysoce profesionální mezinárodně certifikovaný program Manažerský výcvik Neurolingvistického programování či X-tream Management, jenž jedinečným způsobem propojuje prvky krizového, projektového a kognitivního managementu.

 

…je cena školného ve srovnání s manažerskými kurzy neporovnatelně nižší.

Oproti jednorázovým manažerským kurzům, kde se ceny pohybují v desítkách tisíc, poskytuje NEWTON College dlouhodobé velmi kvalitní vysokoškolské vzdělání akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti ekonomie, managementu a psychologie, ukončené titulem Bc. v ceně od 49.000 Kč za akademický rok, ukončené titulem Mgr. za 59.000 Kč za akademický rok.

 

…čekejte inspirující prostředí.

Inspirace vychází již od samotných podobně smýšlejících studentů, vyučujících i vedení. Škola inspiruje a motivuje k touze dosáhnut svých cílů, k hledání různých pohledů a netradičních přístupů k vyřešení problémů, k rozvoji kreativity a kritického myšlení.

 

…nebudete číslem v seznamu.

Nejsme masovou školou, proto u nás nebudete pouhým číslem v seznamu. Ke studentovi je vždy přistupováno individuálně, a to od vyučujících, až po služby studijního oddělení. V celé škole vládne velmi přátelská atmosféra.

 

…mají studenti možnost ovlivňovat chod školy.

NEWTON College úzce spolupracuje se svými studenty, kteří mají možnost aktivně se podílet  a ovlivňovat směřování a chod vlastní školy, a být tak součástí všech změn.

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email