Program MBA

Nejprestižnější a nejžádanější světová manažerská kvalifikace orientovaná do praxe!

Rádi byste vystoupali ve své profesní kariéře a několik kroků výše? Seznamte se s naším jednoletým atraktivním manažerským programem MBA v českém jazyce s velkou akcentací na osobní rozvoj!


MBA je nejžádanější světovou manažerskou kvalifikací na pozicích business a senior managementu. Jednoleté studium programu zaručuje rychlou návratnost vloženého času a financí formou dosažených měřitelných výsledků.

 

Studium je navrženo především pro manažery s ambicí karierního postupu do top managementu, řídící pracovníky, vedoucí ve firmách, podnikatele, členy statutárních orgánů, či ředitele obchodních společností, kteří si chtějí zdokonalit své manažerské dovednosti a rozšířit své znalosti v dalších oblastech, jako je finanční management, marketing, management lidských zdrojů nebo koučing. Program je vhodný pro ty, kteří se chtějí věnovat řešení reálné situace ve firmě a díky nabytým zkušenostem návrhy řešení ihned implementovat do praxe.

 

Studium probíhá ve spolupráci s jednou z největších manažerských VŠ v Evropě s Vysokou školou managementu ve Varšavě, garantem programu je Apsley Business School London.

 

Náplň programu

Studium MBA na NEWTON College má stanovené výukové bloky:

 

o    Řízení podniku

 • Management
 • Ekonomika pro manažerské rozhodování
 • Projektový management
 • Simulace „byznys“  procesů
 • Mezinárodní finance
 • Seminář v podnikání

 

o    Vnější vztahy podniku

 • Marketing
 • Media a PR
 • Mezinárodní obchod a management
 • Vyjednávání v podnikání
 • Obchodní etiketa

 

o    Osobnostní rozvoj manažera

 • Krizový management
 • Řízení lidský zdrojů
 • Vedení a koučink
 • Profesní etika v podnikání
 • Personální management
 • Kultúrní a sociální prostředí – Mediace

 

Výstupem každého bloku je seminární práce, která bude zaměřena na vyhledání příležitostí k inovacím v dané oblasti (plán rozvoje podniku, optimalizace procesů, plán osobnostního rozvoje). Celkem za dobu studia se vypracovávají tedy 3 seminární práce.
Výstupem studia je disertační práce, ve které je komplexně vyřešena vybraná problematika. Student pracuje samostatně s možností vyžádat si konzultace od členů lektorského týmu.

 

Součástí studia MBA na NEWTON College je také unikátní seberozvojový manažerský výcvik X-tream Management zaměřený na zvládání kompletního jednání nejen v běžných, ale i v nestandardních a limitních situacích, jenž jedinečným způsobem propojuje prvky krizového, projektového a kognitivního managementu. V něm studenti zjistí, jak reagují ve vypjatých situacích a co mohou udělat, aby je zvládali lépe. Tato schopnost je jednou z nejcennějších kvalit všech, kteří chtějí pracovat s lidmi nebo se věnovat řízení a managementu. Reálně si tak zažijete novou zkušenost o sobě samém a vašich možnostech.

 

Z našeho programu MBA si tak odnesete nejen praktické zkušenosti a nové znalosti, ale i sebepoznání a schopnost seberozvoje. Mezi lektory se objeví špičkoví vyučující z NEWTON College i vysoce respektovaní externí odborníci pro jednotlivé výukové bloky.

 

Podmínky pro přijetí do programu:

Pro přijetí uchazeče ke studiu MBA je nutné splňovat alespoň jednu z níže uvedených podmínek:

 • minimálně 5 let praxe
 • ukončené vysokoškolské vzdělání na bakalářském stupni studia + minimálně 3 roky praxe
 • ukončené vysokoškolské vzdělání na magisterském stupni studia + minimálně 2 roky praxe

Z těchto podmínek může být udělena výjimka, v této záležitosti rozhoduje vedení NEWTON College.

 

Kde a v jaké formě poskytujeme program MBA

Tento program nabízíme v Brně i v Praze, výuka probíhá v českém jazyce po dobu jednoho roku v rámci několika víkendových bloků.

 

Cena:

Cena studia MBA je 99.000 Kč.

 

Zahájení studia:

1. skupina max. 25 studentů v říjnu, 2. skupina v únoru.

 

Přihláška ke studiu:

Přihlášku o studiu a informace o přijímacím řízení se najdete zde

 

Podívejte se co obsahuje manažerský výcvik X-tream management, který je součásti studia MBA,

můžete si také prohlédnout upoutávku kurzu, nebo se podívat na krátké video, jak viděli manažerský výcvik X-tream Management jeho absolventi.

 

Přečtěte si další důvody proč studovat na NEWTON College

 

 

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email