Psychologie pro manažery

Obor, jenž unikátním způsobem propojuje psychologické předměty s ekonomicko-manažerskými znalostmi!

Správného manažera nedefinují pouze ekonomické výsledky, ale i to, jak funguje jeho tým. V tomto oboru se soustředíme právě na výchovu takových manažerů, kteří dokážou svůj tým nejen správně vést, ale i motivovat. Pro to jsou důležité nejen manažerské schopnosti, ale také znalosti z oblasti psychologie a komunikace. Staňte se úspěšným manažerem společně s námi!


Kde a v jaké formě vzdělání nabízíme obor Psychologie pro manažery

Bakalářský studijní obor Psychologie pro manažery nabízíme v Brně i v Praze v prezenční i kombinované formě studia.

 

Inspirace zahraničními zkušenostmi

Při tvorbě studijního plánu oboru jsme se inspirovali zahraničními studijními programy, které jsou poskytovány mj. na Institute
of Work Psychology, University of Sheffield nebo Michigan Ross School of Business. Studijní programy těchto škol se zabývají
interdisciplinárním přístupem k managementu, personální a sociální prací ve veřejných institucích, poradenstvím, reklamou,
stresovým a krizovým managementem a dalšími oblastmi aplikací psychologických metod do managementu, ekonomické praxe
a pracovního poradenství.

 

Náplň oboru

Studijní obor Psychologie pro manažery klade velký důraz na psychologické předměty zasazené do systému ekonomickomanažerských
znalostí. Studium je realizované v menších skupinách formou interaktivních metod výuky.
Absolvent od nás odchází jako kvalifikovaný manažer s odpovídajícími ekonomicko-manažerskými kompetencemi a se znalostmi
a dovednostmi z oblasti psychologie a komunikace.

 

Jaké znalosti, dovednosti a schopnosti získáte?

• ekonomické vzdělání odpovídající bakalářskému studiu
• znalost globálních trendů v podnikání, řízení firem a institucí
• rozvinuté komunikační a prezentační dovednosti
• znalost psychologických aspektů manažerské profese
• znalost kognitivní neurovědy pro management
• schopnost týmové spolupráce a manažerské kompetence pro vedení týmu
• schopnost efektivní práce s lidmi, motivace týmu a řízení pracovního výkonu
• schopnost samostatného tvořivého a kreativního myšlení
• schopnost analytického přístupu při řešení problémů a volby optimálních postupů
• schopnost kritického myšlení a trvalého rozvoje profesionálních znalostí
• schopnost zvládání limitních stresových situací a kompenzace pomocí psychohygienických technik
• schopnost aplikace praktických manažerských technik do praxe
• schopnost získávat, třídit a využívat informace pro dosahování cílů

 

Uplatnění po úspěšném absolvování bakalářského oboru Psychologie pro manažery

Se získanými znalostmi a dovednostmi se absolventi tohoto bakalářského oboru mohou ucházet o pozice specialistů,
jakož i liniového a středního managementu v oblasti:
• řízení lidských zdrojů;
• manažerského poradenství a vzdělávání;
• personalistiky a HR;
• organizace aktivit personálního rozvoje zaměstnanců;
• poradenské činnosti v oblasti lidských zdrojů;
• lektorské činnosti, vedení školení, tréninků a koučování;
• či možnost pokračovat v navazujícím studiu magisterského stupně.

 

Nedílnou součástí studijního oboru je praxe

Po celou dobu studia na NEWTON College budete absolvovat pracovní stáže a spolu s vysokoškolským diplomem obdržíte i Certifikát o absolvovaných praxích, který se stane součástí Vašeho profesního životopisu, čímž získáte velkou výhodu při vstupu na pracovní trh.

 

 

Studijní plán

 

Přečtěte si další důvody proč studovat na NEWTON College

 

 

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email