Psychologie pro manažery

Obor, jenž unikátním způsobem propojuje psychologické předměty s ekonomicko-manažerskými znalostmi!

Správného manažera nedefinují pouze ekonomické výsledky, ale i to, jak funguje jeho tým. V tomto oboru se soustředíme právě na výchovu takových manažerů, kteří dokáží svůj tým nejen správně vést, ale i motivovat. Pro to jsou důležité nejen manažerské schopnosti, ale také znalosti z oblasti psychologie a komunikace. Staňte se úspěšným manažerem společně s námi! Více o filozofii NEWTON College v oblasti výchovy manažerů nové generace hovoří v rozhovoru vedoucí Ústavu humanitních věd PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D.

 

Obor Psychologie pro manažery je součástí skupiny oborů NEWTON Standard, u kterých jsme inovovali všechny studijní plány tak, abychom vám mohli nabídnout větší množství praktických specializačních předmětů oproti předchozí nabídce. Tento obor navíc získal i odborného garanta v podobě špičkového odborníka PhDr. Mariana Jelínka, Ph.D., s nímž se budete moci na NEWTON College setkávat na zajímavých přednáškách.


Představení odborného garanta oboru

PhDr. Marian Jelínek, Ph.D. je hokejový trenér a mentání kouč, který více než 10 let spolupracoval s českou hokejovou legendou, Jaromírem Jágrem. Aktuálně spolupracuje s několika vrcholovými sportovci například s Karolínou Plíškovou. Své znalosti nicméně nesměřuje pouze na sportovní svět, ale také na svět byznysový. Spolupracuje s podnikateli a top manažery, kterým v rámci workshopů přednáší. Do svého portfolia aktivit nově přidal i funkci garanta vysokoškolského oboru Psychologie pro manažery na NEWTON College. Pokud byste se rádi dozvěděli o Marianu Jelínkovi více, mrkněte na video nebo si s ním přečtěte zajímavý rozhovor. 

Kde a v jaké formě vzdělání nabízíme obor Psychologie pro manažery

Bakalářský studijní obor Psychologie pro manažery nabízíme v Brně i v Praze v prezenční i kombinované formě studia.

 

Inspirace zahraničními zkušenostmi

Při tvorbě studijního plánu oboru jsme se inspirovali zahraničními studijními programy, které jsou poskytovány mj. na Institute
of Work Psychology, University of Sheffield nebo Michigan Ross School of Business. Studijní programy těchto škol se zabývají
interdisciplinárním přístupem k managementu, personální a sociální prací ve veřejných institucích, poradenstvím, reklamou,
stresovým a krizovým managementem a dalšími oblastmi aplikací psychologických metod do managementu, ekonomické praxe
a pracovního poradenství.

 

Náplň oboru

Studijní obor Psychologie pro manažery klade velký důraz na psychologické předměty zasazené do systému ekonomickomanažerských

znalostí. Studium je realizované v menších skupinách formou interaktivních metod výuky. Absolvent od nás odchází jako kvalifikovaný manažer s odpovídajícími ekonomicko-manažerskými kompetencemi a se znalostmi a dovednostmi z oblasti psychologie a komunikace.

 

Jaké znalosti, dovednosti a schopnosti získáte?

 • manažersko-ekonomické vzdělání odpovídající bakalářskému studiu
 • znalost globálních trendů v podnikání, řízení firem a institucí
 • znalost psychologických aspektů manažerské profese
 • znalost kognitivních věd pro management
 • rozvinuté komunikační a prezentační dovednosti
 • schopnost pracovat s metodami psychologické diagnostiky pro AC/DC
 • schopnost týmové spolupráce a manažerské kompetence pro vedení týmu
 • schopnost efektivní práce s lidmi, motivace týmu a řízení pracovního výkonu
 • schopnost samostatného a kreativního myšlení
 • schopnost analytického přístupu při řešení problémů a volby optimálních postupů
 • schopnost kritického myšlení a trvalého rozvoje profesionálních znalostí
 • schopnost zvládání stresových situací a kompenzace pomocí psychohygienických technik

 

Uplatnění po úspěšném absolvování bakalářského oboru Psychologie pro manažery

Se získanými znalostmi a dovednostmi se absolventi tohoto bakalářského oboru mohou ucházet o pozice specialistů, jakož i liniového a středního managementu v oblasti:

 • řízení a vedení jednotlivců a týmů;
 • manažerského poradenství a vzdělávání;
 • organizace a vedení aktivit personálního výběru a rozvoje zaměstnanců a týmů;
 • poradenské činnosti pro profesní a osobní rozvoj;
 • lektorské činnosti, vedení školení, tréninků a koučování;

Alternativou je poté pokračovat v navazujícím magisterském stupni studia zaměřeného na řízení lidských zdrojů, ekonomiku a management v České republice i zahraničí.

 

Nejčastější pozice absolventů tohoto oboru:

 • Kouč pro osobní a týmový rozvoj
 • Trenér soft-skills
 • Mentální trenér, trenér subtle skills
 • Recruitment Specialist
 • Chief Happiness Officer
 • Skills Development Leader
 • HR konzultant

 

Nedílnou součástí studijního oboru je praxe

Po celou dobu studia na NEWTON College budete absolvovat pracovní stáže a spolu s vysokoškolským diplomem obdržíte i Certifikát o absolvovaných praxích, který se stane součástí Vašeho profesního životopisu, čímž získáte velkou výhodu při vstupu na pracovní trh.

 

Podívejte se na značně inovovaný studijní plán, v kterém naleznete větší množství praktických specializačních předmětů oproti naší předchozí nabídce!

Vzorový studijní plán

 

Přečtěte si další důvody proč studovat na NEWTON College

 

 

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email