Školné

Výše studijních poplatků a bankovní spojení

Školné pro bakalářské obory v kombinované (dříve dálkové) formě studia:

Uvedené ceny jsou vždy za akademický rok (2 semestry).

 

Bakalářské obory NEWTON Standard:

 • Globální podnikání a management - 49.000 Kč
 • Global Business and Management - 119.000 Kč (v anglickém jazyce)
 • Psychologie pro manažery - 55.000 Kč
 • Marketing a Brand management - 55.000 Kč
 • Management cestovního ruchu - 49.000 Kč
 • Management lidských zdrojů - 49.000 Kč
 • Mediální management - 49.000 Kč

 

Bakalářské obory NEWTON Business:

 • Management zdravotnictví a sociálních služeb - 64.000 Kč
 • Change Management - 64.000 Kč

 

Bakalářské obory NEWTON Premium:

 • Brand Management - 85.000 Kč
 • Digitální marketing  - 85.000 Kč
 • Mediální management - 85.000 Kč

 

Magisterské obory:

 • Management lidských zdrojů - 59 000 Kč
 • Mezinárodní management - 59 000 Kč

 

Manažerský program MBA:

 

Úhrada školného

Školné za 1. rok studia je splatné do 14 dnů od podpisu smlouvy. Školné za další roky studia je splatné vždy nejpozději k 31. 7. daného kalendářního
roku, v němž příslušný akademický rok začíná. Školné může být uhrazeno jednorázově nebo rozděleno do dvou rovnoměrných splátek, přičemž první splátka je splatná do 31. 7. toho kalendářního roku, v němž příslušný akademický rok začíná, a druhá splátka do 31. 1. kalendářního roku následujícího (tj. kalendářního roku, v němž příslušný akademický rok končí).

 

Další možností je zažádat si o splátkový kalendář, díky kterému si školné můžete rozdělit na 4 části (1. splátka do 31. 7., 2. splátka do 31. 10., 3. splátka do 30. 1. a 4. splátka 30. 4.. Žádost o splátkový kalendář je zpoplatněna částkou 1.500 Kč. Poslední možností je zažádat si o individuální splátkový kalendář, tato žádost je zpoplatněna částkou 5.000 Kč.

 

 

Možnosti financování studia

 

Úvěr

Možností, jak financovat část nebo celé školné, je využít studentských půjček u českých bank. Po dohodě může NEWTON College zprostředkovat jednání s bankou, na němž je možné zjistit veškeré podmínky takového úvěru. V zásadě lze říct, že student během studia platí pouze úroky ve výši 500,- Kč až 1.000,- Kč měsíčně a úvěr začne splácet až po ukončení studia, tj. v době, kdy už je zaměstnán a má vlastní příjem. Příkladem může být studentský úvěr Komerční banky Gaudeamus ( http://www.kb.cz/cs/lide/obcane/uver-gaudeamus.shtml ).

Šance pro uplatnění našich absolventů na pracovním trhu (a tím i např. jistotu schopnosti splácet úvěr) pomáhá NEWTON College zvyšovat poradenstvím a pomocí absolventům při získání zaměstnání po ukončení studia. NEWTON College nabízí program Absolvent, který studenty připraví na vstup na pracovní trh, vydá absolventům Certifikát o provedené praxi a může zprostředkovat kontakty na firmy, které hledají nové pracovní síly.

Více o pomoci při uplatnění absolventů NEWTON College

 

 

Někteří naši studenti zvolili během studia ještě jiné způsoby financování školného. Buď začali jako zaměstnanci pracovat pro firmy ze skupiny NEWTON (nebo pro jejich obchodní partnery) nebo založili své vlastní firmy, s čímž jim může NEWTON College pomoci. Kromě získaných praktických znalostí ze studia managementu mohou za tím účelem studenti využít konzultací s vyučujícími nebo vedením školy o praktických otázkách založení a provozu vlastních firem.

 

Bankovní spojení

číslo účtu: 27–5832990257/0100
variabilní symbol: vygenerované číslo na smlouvě o studiu

 

Pro platbu ze zahraničí:
číslo účtu IBAN: CZ0501000000275832990257
SWIFT: KOMBCZPPXXX
variabilní symbol: vygenerované číslo na smlouvě o studiu

 

 

V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte.

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email