Školné

Výše studijních poplatků a bankovní spojení

Bakalářské obory:

 • Mezinárodní podnikání - 46.000 Kč
 • Mediální management - 46.000 Kč
 • Management cestovního ruchu - 46.000 Kč
 • Psychologie pro manažery - 52.000 Kč
 • Management lidských zdrojů - 46.000 Kč
 • Marketing a Brand management - 52.000 Kč
 • Globální podnikání a management - 46.000 Kč
 • Global Business and Management - 99.000 Kč (v anglickém jazyce)

 

Magisterské obory:

 • Management lidských zdrojů - 55 000 Kč
 • Mezinárodní management - 55 000 Kč
 • Psychologie - 55 000 Kč

 

Manažerský program MBA:

Program MBA - 99 000 Kč

Uvedené ceny jsou vždy za akademický rok (2 semestry). Žádné další poplatky nejsou od studentů v průběhu studia vybírány.

 

Školné je možné uhradit jednorázově před začátkem akademického roku, nejpozději do 31. 8. Taktéž je možné platit po semestrech, tedy vždy před zahájením semestru – do 31. 8. první polovinu školného, do 30. 1. druhou polovinu školného.

Další možností je zažádat si o splátkový kalendář, díky kterému si školné můžete rozdělit na 4 části (1. splátka do 31. 8., 2. splátka v půlce zimního semestru, 3. splátka před začátkem letního semestru – do 30. 1., 4. splátka do konce letního semestru). Žádost o splátkový kalendář je zpoplatněna částkou 1000 Kč.

 

 

Možnosti financování studia

 

Úvěr

Možností, jak financovat část nebo celé školné, je využít studentských půjček u českých bank. Po dohodě může NEWTON College zprostředkovat jednání s bankou, na němž je možné zjistit veškeré podmínky takového úvěru. V zásadě lze říct, že student během studia platí pouze úroky ve výši 500,- Kč až 1.000,- Kč měsíčně a úvěr začne splácet až po ukončení studia, tj. v době, kdy už je zaměstnán a má vlastní příjem. Příkladem může být studentský úvěr Komerční banky Gaudeamus ( http://www.kb.cz/cs/lide/obcane/uver-gaudeamus.shtml ).

Šance pro uplatnění našich absolventů na pracovním trhu (a tím i např. jistotu schopnosti splácet úvěr) pomáhá NEWTON College zvyšovat poradenstvím a pomocí absolventům při získání zaměstnání po ukončení studia. NEWTON College nabízí program Absolvent, který studenty připraví na vstup na pracovní trh, vydá absolventům Certifikát o provedené praxi a může zprostředkovat kontakty na firmy, které hledají nové pracovní síly.

Více o pomoci při uplatnění absolventů NEWTON College

 

 

Někteří naši studenti zvolili během studia ještě jiné způsoby financování školného. Buď začali jako zaměstnanci pracovat pro firmy ze skupiny NEWTON (nebo pro jejich obchodní partnery) nebo založili své vlastní firmy, s čímž jim může NEWTON College pomoci. Kromě získaných praktických znalostí ze studia managementu mohou za tím účelem studenti využít konzultací s vyučujícími nebo vedením školy o praktických otázkách založení a provozu vlastních firem.

 

Bankovní spojení

číslo účtu: 27–5832990257/0100
variabilní symbol: vygenerované číslo na smlouvě o studiu

 

Pro platbu ze zahraničí:
číslo účtu IBAN: CZ0501000000275832990257
SWIFT: KOMBCZPPXXX
variabilní symbol: vygenerované číslo na smlouvě o studiu

 

 

V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte.

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email