Vzorový studijní plán oboru Globální podnikání a management

1. semestr

2. semestr

Úvod do studia a specializací
Psychologie pro manažery
Marketing
Mikroekonomie
Podniková ekonomika I.
Matematické metody a statistika
Anglický jazyk

 

Filosofie pro manažery
Management
Makroekonomie
Právo pro manažery
Podniková ekonomika II

Mezinárodní obchod

Anglický jazyk

 

3. semestr

4. semestr

Management lidských zdrojů I.
Účetnictví (pro manažery)
Strategický management
Interkulturální management a globalizace
Finanční řízení podniku
Anglický jazyk

Studijní praxe (část 1)
Projektový management
Krizový management
Integrovaná marketingová komunikace
Anglický jazyk

5. semestr

6. semestr

Bakalářský seminář
Studijní praxe (část 2)
Finanční trhy
Komunikační a prezentační dovednosti
Sociální a politické systémy

 

 

Volně volitelné předměty:

 

 

Praktické manažerské techniky
Volně volitelný předmět
Volně volitelný předmět
Bakalářská práce

Státní závěrečná zkouška

 

 

Metody výzkumu v managementu

Obchodní právo

Hospodářská politika

 

Podoba studijního plánu může doznat budoucích změn v souvislosti s jeho akreditací u Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, která proběhne v souladu s platným zněním zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v roce 2018.

 

 

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email