Vzorový studijní plán oboru Management cestovního ruchu

1. semestr

2. semestr

Úvod do studia a specializací
Psychologie pro manažery
Marketing
Mikroekonomie
Podniková ekonomika I.
Matematické metody a statistika
Anglický jazyk

 

Filosofie pro manažery
Management
Makroekonomie
Právo pro manažery
Podniková ekonomika II

Úvod do cestovního ruchu

Anglický jazyk

 

3. semestr

4. semestr

Management lidských zdrojů I.
Účetnictví (pro manažery)
Strategický management
Interkulturální management a globalizace*
Management cestovního ruchu
Anglický jazyk

Studijní praxe (část 1)
Projektový management
Ekonomika služeb cestovního ruchu
Integrovaná marketingová komunikace
Anglický jazyk

5. semestr

6. semestr

Bakalářský seminář
Studijní praxe (část 2)
Marketing cestovního ruchu
Komunikační a prezentační dovednosti
Sociální a politické systémy

 

 

Volně volitelné předměty:

 

 

Praktické manažerské techniky
Volně volitelný předmět
Volně volitelný předmět
Bakalářská práce

Státní závěrečná zkouška

 

 

Geografie cestovního ruchu

Živá a hmotná kultura v cestovním ruchu

Hotelnictví, lázeňství a rehabilitační péče

 

Podoba studijního plánu může doznat budoucích změn v souvislosti s jeho akreditací u Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, která proběhne v souladu s platným zněním zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v roce 2018.

 

 

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email