Vzorový studijní plán oboru Management lidských zdrojů

1. semestr

2. semestr

Úvod do studia a specializací
Psychologie pro manažery
Marketing
Mikroekonomie
Podniková ekonomika I.

Matematické metody a statistika

Anglický jazyk

Filosofie pro manažery
Management
Makroekonomie
Právo pro manažery
Kognitivní management
Pracovní právo a ochrana osobnosti

Anglický jazyk

 

3. semestr

4. semestr

Management lidských zdrojů I.
Účetnictví (pro manažery)
Strategický management
Psychologie osobnosti pro manažery
Personální a mzdová administrativa
Anglický jazyk

 

Studijní praxe (část 1)
Projektový management
Management lidských zdrojů II.
Metody výzkumu v managementu

Anglický jazyk

5. semestr

6. semestr

Bakalářský seminář
Studijní praxe (část 2)
Etické aspekty managementu
Komunikační a prezentační dovednosti
Motivace a řízení pracovního výkonu

 

 

Volně volitelné předměty:

 

 

 

Praktické manažerské techniky

Volně volitelný předmět
Volně volitelný předmět

Bakalářská práce
Státní bakalářská zkouška

 

 

Krizový management

Krizová komunikace a řešení konfliktů

Emočně inteligentní leadership

 

 

Podoba studijního plánu může doznat budoucích změn v souvislosti s jeho akreditací u Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, která proběhne v souladu s platným zněním zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v roce 2018.

 

 

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email