Studijní plán oboru Mezinárodní podnikání

1. semestr

2. semestr

Úvod do studia
Matematické metody a statistika
Mikroekonomie
Psychologie pro manažery
Filozofie pro manažery
Základy práva
Anglický jazyk

 

Makroekonomie
Management
Nauka o podniku
Obchodní právo
Evropská integrace
Anglický jazyk

PV: Aplikovaná statistika

3. semestr

4. semestr

Management lidských zdrojů
Marketing
Podniková ekonomika
Finanční účetnictví
Veřejné finance, daně a jejich správa
Anglický jazyk
Cizí jazyk II.

PV: Mezinárodní obchod

Manažerské účetnictví a controlling
Politologie
Strategický management a krizové řízení
Základy ekonomické analýzy
Anglický jazyk
Cizí jazyk II.

PV: Aplikace ICT v manažerské praxi

5. semestr

6. semestr

Finanční řízení podniku
Projektový management
Základy hospodářské politiky
Bakalářský seminář
Studijní praxe

PV: Krizový management

Mezinárodní management a globalizace
Finanční trhy
Bakalářská práce
Státní bakalářská zkouška

 

 

PV- povinně volitelný předmět

 

 

 

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email