Vzorový studijní plán oboru Psychologie pro manažery

1. semestr

2. semestr

Úvod do studia a specializací
Psychologie pro manažery
Marketing
Mikroekonomie
Podniková ekonomika I.

Matematické metody a statistika

Anglický jazyk

Filosofie pro manažery
Management
Makroekonomie
Právo pro manažery
Kognitivní management
Sociální psychologie pro manažery

Anglický jazyk

3. semestr

4. semestr

Management lidských zdrojů I.
Účetnictví (pro manažery)
Strategický management
Psychologie osobnosti pro manažery
Poradenství pro osobní a profesní rozvoj

Volně volitelný předmět
Anglický jazyk

 

Studijní praxe (část 1)
Management lidských zdrojů II.

Emočně inteligentní leadership
Metody výzkumu v managementu

Volně volitelný předmět

Anglický jazyk

 

5. semestr

6. semestr

Bakalářský seminář
Studijní praxe (část 2)
Koučování pro manažery I.
Komunikační a prezentační dovednosti
Motivace a řízení pracovního výkonu

Volně volitelný předmět

 

Volně volitelné předměty:


 

 

Praktické manažerské techniky

Volně volitelný předmět
Volně volitelný předmět

Bakalářská práce
Státní bakalářská zkouška

 

 

Krizová komunikace a řešení konfliktů

Mentální trénink

Sportovní koučink

Etické aspekty managementu

Krizový management

 

Podoba studijního plánu může doznat budoucích změn v souvislosti s jeho akreditací u Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, která proběhne v souladu s platným zněním zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v roce 2018.

 

 

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email