Vzorový studijní plán oboru Brand Management (NC Premium)

Vzorový studijní plán oboru Brand Management (NC Premium)

1. semestr

2. semestr

Úvod do studia a specializací

Psychologie pro manažery

Marketing

Mikroekonomie

Podniková ekonomika I.

Matematické metody a statistika

Anglický jazyk

 

Filosofie pro manažery

Management

Makroekonomie

Právo pro manažery

Integrovaná marketingová komunikace

Úvod do Brand Managementu

Anglický jazyk

3. semestr

4. semestr

Management lidských zdrojů I.

Účetnictví (pro manažery)

Strategický management

Tvorba mediální strategie

Role značek ve spotřebitelském chování

Volně volitelný předmět

Anglický jazyk

Studijní praxe (část 1)

Vedení mediálních kampaní

Světové značky a jejich cesty k úspěchu

Marketingové a mediální výzkumy a analýzy

Volně volitelný předmět

Anglický jazyk

5. semestr

6. semestr

Bakalářský seminář

Studijní praxe (část 2)

Content marketing

CRM a Customer Care

Tvorba brandového obsahu

Volně volitelný předmět

 

 

Volně volitelné předměty:

 

 

 

 

 

 

Budování osobního brandu

Volně volitelný předmět

Volně volitelný předmět

Bakalářská práce

Státní závěrečná zkouška

 

 

 

Produktový brand a brand služeb

Kognitivní psychologie

Autorské a mediální právo

Corporate identity

Digitální a webová analytika

On-line Public Relations

 

Podoba studijního plánu může doznat budoucích změn v souvislosti s jeho akreditací u Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, která proběhne v souladu s platným zněním zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v roce 2018.


 

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email