Vzorový studijní plán oboru Change Management

Vzorový studijní plán oboru Change Management

1. semestr

2. semestr

Úvod do studia a specializací

Psychologie pro manažery

Marketing

Mikroekonomie

Podniková ekonomika I.

Matematické metody a statistika

Anglický jazyk

 

Filosofie pro manažery

Management

Makroekonomie

Právo pro manažery

Podniková ekonomika II.

Procesní modelování, analýza a syntéza / Management systémových změn v podniku

Anglický jazyk

3. semestr

4. semestr

Management lidských zdrojů I.

Účetnictví (pro manažery)

Strategický management

Teorie řízení systémů

Moderace, facilitace / Zlepšování podnikových procesů

Volně volitelný předmět

Studijní praxe (část 1)

Systémy řízení a organizačního zabezpečení

Mapování efektivity činností v podniku

Projektový management

Volně volitelný předmět

 

5. semestr

6. semestr

Bakalářský seminář

Studijní praxe (část 2)

Koučování pro manažery

Rozvoj podnikatelských dovedností

Zlepšování podnikových procesů I.

 

 

Volně volitelné předměty:

 

 

 

 

Krizový management

Volně volitelný předmět

Volně volitelný předmět

Bakalářská práce

Státní závěrečná zkouška

 

 

Procesní podpora a její řízení

Finanční řízení podniku

Praktické manažerské techniky

Krizová komunikace a řešení konfliktů

Obchodní právo

 

Podoba studijního plánu může doznat budoucích změn v souvislosti s jeho akreditací u Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, která proběhne v souladu s platným zněním zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v roce 2018.


 

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email