Vzorový studijní plán oboru Management zdravotnictví a sociálních služeb

Vzorový studijní plán oboru Management zdravotnictví a sociálních služeb

1. semestr

2. semestr

Úvod do studia a specializací

Psychologie pro manažery

Marketing

Mikroekonomie

Podniková ekonomika I.

Matematické metody a statistika

Anglický jazyk

 

Filosofie pro manažery

Management

Makroekonomie

Právo pro manažery

Podniková ekonomika II.

Veřejná správa a veřejné služby / Zdravotní a sociální právo

Anglický jazyk

3. semestr

4. semestr

Management lidských zdrojů I.

Účetnictví (pro manažery)

Strategický management

Zdravotní a sociální systémy

Veřejné finance a jejich správa / Podnikání ve zdravotnictví a soc. službách

Volně volitelný předmět

Studijní praxe (část 1)

Ekonomika zdravotnictví a sociálních služeb

Management a provoz zdravotnického zařízení

Projektový management

Volně volitelný předmět

5. semestr

6. semestr

Bakalářský seminář

Studijní praxe (část 2)

Komunikace s pacientem/klientem a rodinou

Management a provoz zařízení soc.služeb

Management kvality ve zdrav.a soc.službách

Volně volitelný předmět

 

 

Volně volitelné předměty:


 

 

 


Marketing ve zdravotnictví

Volně volitelný předmět

Volně volitelný předmět

Bakalářská práce

Státní závěrečná zkouška

 

 

 

Management neziskových organizací

Podnikání v lázeňství a rehabilitační péči

Dotační programy a žádosti

Vykazování zdravotních výkonů

Krizová komunikace a řešení konfliktů

 

 

Podoba studijního plánu může doznat budoucích změn v souvislosti s jeho akreditací u Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, která proběhne v souladu s platným zněním zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v roce 2018.


 

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email