Bakalářské studijní obory

Chcete se dozvědět více informací o našich bakalářských oborech a jejich specializacích?

NEWTON College nabízí studentům prezenční formy studia tři velice kvalitní a moderně strukturované bakalářské obory. Dva v českém jazyce (Globální podnikání a management a Management lidských zdrojů) poskytujeme s pěti různými specializacemi, které navíc rozšiřují profil absolventa a umožňují mu ještě širší možnosti uplatnění. Obor Global Business and Management je poskytován kompletně v anglickém jazyce.

 

U všech oborů naleznete stejný základ – studium ekonomie, managementu a psychologie. Tuto kombinaci pokládáme na NEWTON College za ideální mix pro každého moderního manažera. Hlavní rozdíl oborů Globální podnikání a management a Management lidských zdrojů spočívá v tom, že každý z nich nabízí odlišný způsob studia jednotlivých oblastí. Zatímco obor Management lidských zdrojů je více zaměřen na vedení a práci s lidmi, tak obor Globální podnikání a management je zaměřen na řízení procesů a byznysu.

 

 

Management lidských zdrojů

Obor, jenž unikátním způsobem propojuje psychologické předměty s ekonomicko-manažerskými znalostmi!

 

Studijní obor Management lidských zdrojů klade velký důraz na psychologické předměty zasazené do systému ekonomicko-manažerských znalostí. Studium kombinuje vysokoškolskou teoretickou výuku, praktické semináře, manažerský výcvik a praxi v reálném firemním prostředí. Výuka předmětů je realizovaná v menších skupinách ve formě interaktivních metod výuky. Absolvent od nás odchází jako kvalifikovaný manažer s odpovídajícími ekonomicko-manažerskými kompetencemi a se znalostmi a dovednostmi z oblasti psychologie a komunikace.

 

Během studia se budete intenzivně věnovat managementu a psychologii aplikované do manažerské praxe, zároveň však získáte i všeobecné znalosti z ekonomie. Studenti na tomto oboru intenzivně pracují na seberozvoji, získávání softskills, subtleskills a dalších důležitých manažerských schopností a dovedností.

 

V rámci tohoto oboru si můžete vybrat ze dvou specializací, jež přinášejí do studia ještě větší profilaci do praxe a obohacují ho o znalosti a dovednosti z příslušných profesních oblastí.

 

Specializace oboru Management lidských zdrojů:

Psychologie pro manažery  - Více informací o oboru a specializaci včetně studijního plánu.

Podniková personalistika - Více informací o oboru specializaci včetně studijního plánu.

 

 

Globální podnikání a management

Nejkomplexnější obor v ČR připravující na manažerskou či podnikatelskou kariéru!

 

Náplní oboru Globální podnikání a management je příprava pro výkon manažerských funkcí a zvládnutí znalostí a dovedností potřebných pro zahájení vlastního podnikání. Studium kombinuje vysokoškolskou teoretickou výuku, praktické semináře, manažerský výcvik a praxi v reálném firemním prostředí. Zvláštní důraz je kladen na výchovu k manažerskému myšlení a trvalé potřebě osobního rozvoje podnikatele – manažera.

Tento obor nově nabízíme také i v anglickém jazyce (Global Business and Management).

 

V rámci tohoto oboru si můžete vybrat ze tří specializací, které Vám pomohou diverzifikovat Vaše budoucí zaměření, uplatnění a případný směr magisterského studia.

 

Specializace oboru Globální podnikání a management:

Mezinárodní podnikání - Více informací o oboru a specializaci včetně studijního plánu.

Mediální management - Více informací o oboru a specializaci včetně studijního plánu.

Management cestovního ruchu - Více informací o oboru a specializaci včetně studijního plánu.

 

 

Global Business and Management (v anglickém jazyce)

Nejkomplexnější obor v ČR připravující na manažerskou či podnikatelskou kariéru v anglickém jazyce.

 

Náplň studia je totožná s oborem Globální podnikání a management s rozdílem, že obor Global Business and Management je vyučován v anglickém jazyce. Více informací o oboru včetně studijního plánu.

 

 

Porovnejte si naše obory ve speciálním článku.

Připravili jsme pro vás speciální článek, ve kterém se dozvíte hlavní rozdíly našich bakalářských oborů. Najděte si vaši správnou cestu!

Celý článek naleznete zde.

 

Nedílnou součástí bakalářských studijních oborů je praxe

Po celou dobu studia na NEWTON College budete absolvovat pracovní stáže, které Vám při vstupu na trh práce zajistí náskok před konkurencí. Spolu s vysokoškolským diplomem obdržíte Certifikát o absolvovaných praxích, který se stane součástí Vašeho profesního životopisu a získáte tak velký náskok před svými vrstevníky. Více informací naleznete zde.

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email