Bakalářské studijní obory

Chcete se dozvědět více informací o našich bakalářských oborech a jejich specializacích?

NEWTON College nabízí studentům prezenční formy studia osm velice kvalitních a moderně strukturovaných bakalářských oborů.V českém jazyce nabízí obory - Mezinárodní podnikání, Management lidských zdrojů, Globální podnikání a management, Psychologie pro manažery, Management cestovního ruchu, Mediální management a Marketing a Brand management. Obor Global Business and Management je poskytován kompletně v anglickém jazyce.

 

U všech oborů naleznete stejný základ – studium ekonomie, managementu a psychologie. Tuto kombinaci pokládáme na NEWTON College za ideální mix pro každého moderního manažera.

 

Mezinárodní podnikání

V dnešním vysoce konkurenčním světě se již téměř žádná prosperující firma neobejde bez zahraničního obchodu. Pokud se chcete stát skutečnými odborníky na danou problematiku a uplatňovat své nabyté vědomosti a dovednosti nejen v domácím prostředí, je tento obor stvořen právě pro Vás.

 

Management lidských zdrojů

Studijní obor Management lidských zdrojů klade velký důraz na psychologické předměty zasazené do systému ekonomickomanažerských
znalostí. Studium je realizované v menších skupinách formou interaktivních metod výuky.
Absolvent od nás odchází jako kvalifikovaný manažer s odpovídajícími ekonomicko-manažerskými kompetencemi a se znalostmi

a dovednostmi z oblasti psychologie a komunikace.

 

Globální podnikání a management

Náplní oboru Globální podnikání a management je příprava pro výkon manažerských funkcí a zvládnutí znalostí a dovedností potřebných pro zahájení vlastního podnikání. Studium kombinuje vysokoškolskou teoretickou výuku, praktické semináře, manažerský výcvik a praxi v reálném firemním prostředí. Zvláštní důraz je kladen na význam osobního rozvoje podnikatele – manažera, s akcentací rozvoje a kultivace manažerského myšlení.

 

Psychologie pro manažery

Studijní obor Psychologie pro manažery klade velký důraz na psychologické předměty zasazené do systému ekonomickomanažerských
znalostí. Studium je realizované v menších skupinách formou interaktivních metod výuky.
Absolvent od nás odchází jako kvalifikovaný manažer s odpovídajícími ekonomicko-manažerskými kompetencemi a se znalostmi

a dovednostmi z oblasti psychologie a komunikace.

 

Management cestovního ruchu

Fascinuje Vás cestování a veškeré dění, které se okolo něj točí? Přemýšlíte o tom, zda by se dala tato záliba zužitkovat v perspektivní profesi? Odpověď zní jednoznačně ano! Cestovní ruch se stal obrovským průmyslem a mnohé země jsou na něm naprosto závislé. Absolventi tohoto oboru budou vybaveni veškerými potřebnými znalostmi a dovednostmi týkajících se managementu a podnikání v cestovním ruchu.

 

Mediální management

Zajímá vás jak fungují média, jaké jsou mediální nástroje a jak se vytváří a vedou mediální kampaně? Obor Mediální management propojuje ekonomické, psychologické, manažerské a mediální předměty.


Marketing a Brand management

V dnešním vysoce konkurenčním světě se již téměř žádná prosperující firma neobejde bez dobrého marketingu. Pokud se chcete stát skutečnými odborníky a orientovat se ve stále se měnícím a dynamicky se rozvíjejícím světě marketingu, je tento obor právě pro Vás!

 

Global Business and Management (v anglickém jazyce)

Náplň studia je totožná s oborem Globální podnikání a management s rozdílem, že obor Global Business and Management je vyučován v anglickém jazyce.

 

Nedílnou součástí bakalářských studijních oborů je praxe

Po celou dobu studia na NEWTON College budete absolvovat pracovní stáže, které Vám při vstupu na trh práce zajistí náskok před konkurencí. Spolu s vysokoškolským diplomem obdržíte Certifikát o absolvovaných praxích, který se stane součástí Vašeho profesního životopisu a získáte tak velký náskok před svými vrstevníky. Více informací naleznete zde.

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email