DOD - čtvrtek 10. 11. 2011

Program listopadového dne otevřených dveří, na který vás srdečně zveme!

V doprovodu našich studentů si budete moci prohlédnout studijní zázemí naší školy, zúčastnit se interaktivních ukázek výuky a získat odpovědi na všechny otázky, které vás zajímají.

 

Kdy?   čtvrtek 10. listopadu 2011 od 16.30 do 20.00 hodin

Kde?   NEWTON College, Rašínova 103/2, 602 00 Brno NEWTON College na mapě

 

Program DOD:

16.30 – 17.00

Představení školy za doprovodu studentů

 

17.00 – 18.00

Praktické manažerské techniky

Mgr. Petr Žák – ukázka přednášky z oblasti lidských zdrojů

Práce s lidmi je denním chlebem každého manažera. Úspěšný manažer musí umět zvládat veškeré aktivity, které se týkají lidských zdrojů. V rámci přednášky budou mít posluchači možnost nahlédnout pod pokličku moderní personalistiky a sami si vyzkoušet některou z manažerských technik.

 

18.00 – 19.00

Řízení podniků v krizi

Ing. Jiří Koleňák, Ph.D. - ukázka přednášky z předmětu Krizový management

Dostat podnik do krize je poměrně snadné, stačí manažerské selhání, havárie, živelná pohroma apod. Cesta zpátky už tak rychlá nebývá. Přednáška stručně seznámí posluchače se základními nástroji pro zvládání podnikových krizí ve fázi počáteční, akutní i následné. Bude popsána strategie zvratu (turnaround), krizové řízení nákladů a cash-flow, a poodhaleno tajemství, proč jsou krizoví manažeři jedněmi z nejlépe placených odborníků.

 

19.00 – 20.00

Workshop - psychologie v oblasti managementu

PhDr. et PaedDr. Eva Pindešová, Ph.D a Ing. Vratislav Pokorný - workshop

Účastníci workshopu se praktickou formou seznámí s některými psychologickými metodami využitelnými v oblasti managementu, se kterými pracují studenti NEWTON College během studia. Každý z účastníků bude mít prostor k zapojení vlastních praktických zkušeností. Workshop se zaměří na následující tři oblasti: mysl a myšlení (jak vnímáme, jakým způsobem přemýšlíme, a jak se rozhodujeme), změna a zátěž (jak přistupujeme k řešení různých záležitostí, jak přistupujeme ke změnám, a jakým způsobem je můžeme akceptovat), a jazyk a sdílení (spolupráce s ostatními a formulace myšlenek v jazyce), se kterými budou účastníci seznámeni. V rámci nich si budou moci vybrat konkrétní téma, které je zajímá.

 

Těšíme se na Vás!

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email