Magisterské studijní obory

Atraktivní magisterské programy s širokými možnostmi uplatnění.

Navazující magisterské obory (Mgr.)

Dvouleté navazující magisterské obory: Mezinárodní management a Management lidských zdrojů poskytujeme ve spolupráci s jednou z největších manažerských vysokých škol v Evropě – Warsaw Management University.

 

U obou oborů naleznete stejný základ – studium managementu, ekonomie, práva a psychologie. Tuto kombinaci pokládáme na NEWTON College za ideální mix pro každého moderního manažera.

 

Hlavní rozdíl mezi obory spočívá v tom, že se jednotlivé specializace profilují do jiné oblasti řízení společností. Zatímco u oboru Management lidských zdrojů se více zaměříte na vedení, práci a osobní rozvoj lidí, tak v oboru Mezinárodní management na řízení procesů a byznysu v mezinárodním kontextu.

 

Studium probíhá standardně dva roky. Je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Úspěšným absolventům se uděluje akademický titul „magistr“ (ve zkratce Mgr.)

 

Komu je studium určeno

Magisterské obory jsou určeny pro absolventy bakalářského vzdělání v oblasti ekonomie, managementu a dalších příbuzných věd. Studium prohlubuje znalosti, schopnosti a dovednosti získané na I. stupni vysokoškolského vzdělání a dále je rozvíjí. Doporučit ho můžeme i všem manažerům, podnikatelům, ekonomickým a finančním konzultantům či vedoucím pracovníkům, kteří si chtějí nebo potřebují doplnit vzdělání či prohloubit své schopnosti a dovednosti získané v praxi.

 

Náplň oborů

V magisterských oborech se dozvíte, jak profesionálně postupovat při řízení podniku, jak efektivně pracovat s týmem, jak vytvořit kvalitní image firmy, jak být úspěšní v podnikání díky marketingovým dovednostem, či jak se pohybovat v divokých vodách současného businessu.

 

Absolvováním oboru získáte znalosti napříč oblastmi managementu a příbuzných věd, včetně praktických dovedností. Naučíte se identifikovat dopady vyplývající z procesů probíhajících v podniku a získáte schopnost činit strategická rozhodnutí. Seznámíte se s problémy fungování a rozvoje organizací, podniků a veřejných institucí.

 

 

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email