Magisterský program Management

Atraktivní magisterský program s širokými možnostmi uplatnění a s možností výběru dvou specializací.

Pro nadcházející akademický rok 2016/17 jsme si pro vás ve spolupráci s jednou z největších manažerských vysokých škol v Evropě - Warsaw Management University připravili atraktivní magisterský program Management. U něj si navíc můžete vybrat ze dvou specializací: Mezinárodní management a Řízení lidských zdrojů, jež přinášejí do studia ještě hlubší profilaci do praxe a obohacují ho o znalosti a dovednosti z příslušných profesních oblastí.

 

U obou specializací naleznete stejný základ – studium managementu, ekonomie, práva a psychologie. Tuto kombinaci pokládáme na NEWTON College za ideální mix pro každého moderního manažera.

 

Hlavní rozdíl spočívá v tom, že se jednotlivé specializace profilují do jiné oblasti řízení společností. Zatímco u specializace Řízení lidských zdrojů se více zaměříte na vedení, práci a osobní rozvoj lidí, tak na specializaci Mezinárodní management na řízení procesů a byznysu v mezinárodním kontextu.

 

Studium probíhá standardně dva roky, momentálně jen na NEWTON College v Brně, a je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Úspěšným absolventům se uděluje akademický titul „magistr“ (ve zkratce Mgr.)

 

Komu je studium určeno

Magisterský obor Management je určen pro absolventy bakalářského vzdělání v oblasti ekonomie, managementu a dalších příbuzných věd. Studium prohlubuje znalosti, schopnosti a dovednosti získané na I. stupni vysokoškolského vzdělání a dále je rozvíjí. Doporučit ho můžeme i všem manažerům, podnikatelům, ekonomickým a finančním konzultantům či vedoucím pracovníkům, kteří si chtějí nebo potřebují doplnit vzdělání či prohloubit své schopnosti a dovednosti získané v praxi.

 

Náplň programu

V magisterském programu Management se dozvíte, jak profesionálně postupovat při řízení podniku, jak efektivně pracovat s týmem, jak vytvořit kvalitní image firmy, jak být úspěšní v podnikání díky marketingovým dovednostem, či jak se pohybovat v divokých vodách současného businessu.

 

Absolvováním programu získáte znalosti napříč oblastmi managementu a příbuzných věd, včetně praktických dovedností. Naučíte se identifikovat dopady vyplývající z procesů probíhajících v podniku a získáte schopnost činit strategická rozhodnutí. Seznámíte se s problémy fungování a rozvoje organizací, podniků a veřejných institucí.

 

Specializace programu Management:

Mezinárodní management  - Více informací o programu a specializaci včetně studijního plánu

Řízení lidských zdrojů - Více informací o programu specializaci včetně studijního plánu

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email