Management cestovního ruchu

Nejkomplexnější obor v ČR připravující na manažerskou či podnikatelskou kariéru.

Fascinuje Vás cestování a veškeré dění, které se okolo něj točí? Přemýšlíte o tom, zda by se dala tato záliba zužitkovat v perspektivní profesi? Odpověď zní jednoznačně ano! Cestovní ruch se stal obrovským průmyslem a mnohé země jsou na něm naprosto závislé. Absolventi tohoto oboru budou vybaveni veškerými potřebnými znalostmi a dovednostmi týkajících se managementu a podnikání v cestovním ruchu.

 

Kde a v jaké formě vzdělání poskytujeme obor Management cestovního ruchu

Tento obor ve specializaci Management cestovního ruchu poskytujeme na bakalářském stupni v prezenční i kombinované formě studia v Brně i v Praze.

 

Náplň oboru

Náplní oboru Management cestovního ruchu je příprava pro výkon manažerských funkcí a zvládnutí znalostí a dovedností potřebných pro zahájení vlastního podnikání. Studium kombinuje vysokoškolskou teoretickou výuku, praktické semináře, manažerský výcvik a praxi v reálném firemním prostředí. Zvláštní důraz je kladen na význam osobního rozvoje podnikatele – manažera, s akcentací rozvoje a kultivace manažerského myšlení.

 

Jaké znalosti, dovednosti a schopnosti získáte?

 • ekonomické vzdělání odpovídající bakalářskému studiu
 • znalost globálních trendů v podnikání, řízení firem a institucí
 • znalosti z oboru cestovního ruchu
 • znalosti z řízení podniku v oblasti cestovního ruchu
 • znalosti z marketingu v cestovním ruchu
 • znalosti z podnikových disciplín a finančního hospodaření mezinárodní společnosti
 • principy projektového a systémového myšlení a schopnost aplikovat je v praxi
 • schopnost analyzovat podnikatelské prostředí
 • komunikační a prezentační dovednosti
 • zkušenosti s týmovou prací
 • schopnosti motivace týmu a seberozvoje
 • management firemních systémů
 • schopnost přijímat ekonomické a finanční rozhodnutí a analyzovat jejich dosah
 • schopnost získávat, třídit a využívat informace pro dosahování cílů

 

Uplatnění po úspěšném absolvování bakalářského oboru Management cestovního ruchu

Se získanými znalostmi a dovednostmi se absolventi tohoto bakalářského oboru mohou ucházet o pozice středního managementu v oblasti cestovního ruchu:

 • řízení lidských zdrojů
 • marketingová komunikace a reklama
 • firemní ekonomika a finance
 • obchod
 • projekt management
 • samostatné podnikání
 • či možnost pokračovat v navazujícím studiu magisterského stupně

 

Nedílnou součástí studijního oboru je praxe

Po celou dobu studia na NEWTON College budete absolvovat pracovní stáže, které Vám při vstupu na trh práce zajistí náskok před konkurencí. Spolu s vysokoškolským diplomem obdržíte Certifikát o absolvovaných praxích, který se stane součástí Vašeho profesního životopisu a získáte tak velký náskok před svými vrstevníky.

 

Studijní plán

 

 

Přečtěte si další důvody proč studovat na NEWTON College

 

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email