Management lidských zdrojů

Atraktivní magisterský program zaměřený na oblast personálního řízení a rozvoje podniku

Pokud vás baví práce s lidmi a jejich rozvoj, vážně uvažujete o úspěšné kariéře v oblasti managementu, poradenství, či HR, nebo byste chtěli zahájit podnikání či zlepšit fungování vaší vlastní firmy, je tento program stvořen právě pro vás.

 

Kde a v jaké formě vzdělání poskytujeme obor Management lidských zdrojů

Tento obor nabízíme ve spolupráci s jednou z největších manažerských vysokých škol v Evropě - Warsaw Management University na magisterském stupni Brně i v Praze v prezenční i kombinované formě studia.


Náplň oboru

V magisterském oboru Management lidských zdrojů se dozvíte, jak efektivně pracovat s týmem, jak vytvořit kvalitní image firmy, jak být úspěšní v podnikání díky marketingovým dovednostem, jak profesionálně postupovat při řízení podniku, či jak se pohybovat v divokých vodách současného businessu.

 

Absolvováním programu získáte znalosti napříč oblastmi managementu a příbuzných věd, včetně praktických dovedností. Naučíte se identifikovat dopady vyplývající z procesů probíhajících v podniku a schopnost činit strategická rozhodnutí. Seznámíte se s problémy fungování a rozvoje organizací, podniků i veřejných institucí.

 

Studium kombinuje vysokoškolskou teoretickou výuku a praktické semináře. Zvláštní důraz je kladen na význam osobního rozvoje podnikatele – manažera, s akcentací rozvoje a kultivace manažerského myšlení.

 

Specializace má interdisciplinární charakter, proto během studia získáte bohaté znalosti a praktické dovednosti z managementu a řízení lidských zdrojů v podnikových sférách, teoretické i praktické znalosti z oblasti psychologie, marketingu a rozhodování, fungování a rozvoje organizace, zajištění personální agendy v podniku, práce s týmem, jeho rozvoje a ze vzdělávání pracovníků.

 

Po absolvování budete mít potřebné znalosti jak pro efektivní řízení podniků a institucí tak pro řízení a rozvoj pracovníků. Budete se umět dobře orientovat v oblasti personálního řízení včetně psychologických procesů a poradenství.

 

Během studia budete také intenzivně pracovat na svém seberozvoji, získávání softskills a subtleskills. Cílem studia není jen vysoká míra odborných vědomostí a dovedností, ale i rozvoj a kultivace osobnostního potenciálu.

 

Jaké znalosti, dovednosti a schopnosti získáte?

 • znalost aktuálních trendů v podnikání, řízení firem a institucí
 • dovednost kreativně myslet a přinášet inovace pro práci s lidskými zdroji
 • schopnost vytvářet inovační manažerské koncepty s ohledem na aktuální trendy, standardy a požadavky
 • manažerské kompetence pro vedení a motivaci týmu
 • ekonomické vzdělání odpovídající magisterskému stupni
 • znalosti psychologických aspektů a procesů manažerské profese
 • schopnost aplikace praktických manažerských technik do praxe
 • kontrolovat a hodnotit podnikové procesy, řídit projekty
 • schopnost činit strategická rozhodnutí a analyzovat jejich následky
 • schopnost samostatného tvořivého a kreativního myšlení
 • schopnost analytického přístupu při řešení problémů a volby optimálních postupů
 • kritické myšlení a trvalý rozvoj profesionálních znalostí
 • schopnost získávat, třídit a využívat informace pro dosahování cílů

 

Uplatnění po úspěšném absolvování magisterského programu Management lidských zdrojů

Se získanými znalostmi a dovednostmi se absolventi tohoto magisterského programu a specializace mohou ucházet o pozice středního a vyššího managementu v oblasti:

 • řízení lidských zdrojů
 • v manažerském poradenství a vzdělávání
 • marketingu
 • organizování aktivit personálního rozvoje zaměstnanců
 • jako odborní konzultanti v poradenských institucích
 • v organizacích státní a veřejné správy
 • nebo mohou založit vlastní podnikání

 

Studijní plán

 

Přečtěte si další důvody proč studovat na NEWTON College

 

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email