Manažerský výcvik: X-tream Management

Díky manažerskému výcviku X-tream Management budete vytrvalejší, odolnější a úspěšnější v učení, životě i práci!!!

Schopnost kompetentně jednat nejen v běžných, ale i v nestandardních nebo dokonce limitních situacích, je jednou z nejcennějších kvalit všech, kteří chtějí pracovat s lidmi nebo se věnovat řízení a managementu.

X-tream Management kloubí prvky krizového, projektového a kognitivního managementu, a v edukativním procesu tak jedinečným způsobem propojuje psychologické, psychofyzické a manažerské přístupy.

 

Ve výcviku…

… jsou aplikovány nejmodernější poznatky z oblasti kognitivních věd, managementu, psychologie a dalších disciplín.

… je kladen velký důraz na poznání a rozvoj sebe sama jako samostatného jedince, stejně jako člena či vedoucího týmu, poznávání

osobního a týmového potenciálu, či vztahu jedince a mikrotýmu k vnitřnímu i vnějšímu prostředí.

… je účastníkům umožněno tvořivě aplikovat čerstvě nabyté vlastní znalosti a zkušenosti v nejrůznějších náročných simulovaných

situacích.

… je v rozšířené míře věnována pozornost třem nepostradatelným oblastem dovedností každého špičkového manažera:

  • Hard skills – profesní a systémové dovednosti (specifické znalosti a postupy z oblasti manag.)
  • Soft skills – interpersonální dovednosti (komunikace, vedení lidí, prezentační dovednosti…)
  • Subtle skills – individuální dovednosti (umění manažera používat hard a soft skills v praxi)

 

Komu je X-tream Management určen?

Všem, kteří chtějí získat schop­nost kompetentně jednat nejen v běžných, ale i v nestandardních nebo dokonce limitních situacích. Stejně tak je určen pro všechny, kteří chtějí zdokonal­it své klíčové jak individuální, tak i pro-týmové schopnosti a jejich prostřednictvím získat nad rámec vysokoškolského vzdělání i cennou manažerskou kompetenci.

 

Více informací naleznete zde: http://www.xnlp.cz/x-tream-management.html

 

Výstup:

  • Certifikát o absolvování manažerského výcviku X-tream Management.
  • Individuální manažerský profil a souhrnná zpráva o výsledcích a výkonech v průběhu kurzu.

 

Lektorský tým:

PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D., PhDr. Ing. Vratislav Pokorný, Ing. Jiří Koleňák, Ph.D.,

Ing. Mgr. David Ullrich

 

Termín výcviku:

8. 10. 2017 - prediagnostika
26. 10. - 29. 10. 2017 - outdoorový výcvik
prosinec 2017 - závěrečné vyhodnocení

 

Cena:
Pro studenty NEWTON College 12.000 Kč, pro studenty jiných škol 14.000 Kč pro veřejnost 18.000 Kč.

 

Videa z X-treamu:

Podívejte se na upoutávku kurzu, nebo koukněte na krátké video, jak viděli manažerský výcvik X-tream Management jeho absolventi.

 

Rádi byste se přihlásili?

Pro více informací a přihlášky kontaktujte projektovou manažerku Mgr. Veroniku Koleňákovou; T: +420 542 513 416, veronika.kolenakova@newtoncollege.cz .

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email