Mezinárodní management

Atraktivní magisterský program zaměřený na management v mezinárodním prostředí

V dnešním vysoce konkurenčním světě se již téměř žádná prosperující firma neobejde bez zahraniční spolupráce a obchodu. Pokud vás tedy zajímá kariéra v mezinárodních či nadnárodních společnostech, nebo byste chtěli zahájit úspěšné podnikání či zlepšit fungování vaší vlastní firmy, baví vás práce s týmem v různorodém prostředí, zajímáte se o globální trendy, podnikání nebo obchod, je tento obor stvořen právě pro vás.

 

Kde a v jaké formě vzdělání poskytujeme obor Mezinárodní management

Tento obor nabízíme ve spolupráci s jednou z největších manažerských vysokých škol v Evropě - Warsaw Management University na magisterském stupni na NEWTON College v Brně i v Praze v prezenční i kombinované formě studia.


Náplň oboru

V magisterském oboru Mezinárodní management se dozvíte, jak profesionálně postupovat při řízení podniku, jak efektivně pracovat s týmem, jak vytvořit kvalitní image firmy, jak být úspěšní v podnikání díky marketingovým dovednostem, či jak se pohybovat v divokých vodách současného businessu.

 

Absolvováním oboru získáte znalosti napříč oblastmi managementu a příbuzných věd, včetně praktických dovedností. Naučíte se předvídat, identifikovat a zvládat dopady vyplývající z procesů probíhajících v podniku a schopnost činit strategická rozhodnutí. Seznámíte se s problémy fungování a rozvoje organizací, podniků i veřejných institucí.

 

Studium kombinuje vysokoškolskou teoretickou výuku a praktické semináře. Zvláštní důraz je kladen na význam osobního rozvoje podnikatele – manažera, s akcentací rozvoje a kultivace manažerského myšlení.

 

Během studia získáte bohaté znalosti a praktické dovednosti z managementu a řízení lidských zdrojů, zjistíte jak co nejefektivněji řídit komerční i veřejné subjekty, naučíte se identifikovat dopady vyplývající z procesů probíhajících v podniku a schopnost činit rozhodnutí, obzvláště strategického charakteru. Budete schopni správně vést tým lidí, naučíte se jak motivovat, rozvíjet a získávat lidi pro sdílení týmové vize. Pozornost bude věnována i otázkám jednání a vyjednávání. Specializace je také zaměřena na schopnost umět přesně formulovat své názory a dosahovat stanoveného cíle.

 

Jaké znalosti, dovednosti a schopnosti získáte?

 • znalost globálních trendů v podnikání, řízení firem a institucí
 • schopnost vytvářet inovační manažerské koncepty s ohledem na aktuální trendy, standardy a požadavky
 • znalosti z manažerské psychologie a schopnost vyjednávání
 • schopnost vést různorodé týmy napříč organizací
 • principy projektového a systémového myšlení a schopnost aplikovat je v praxi
 • ekonomické vzdělání odpovídající magisterskému stupni
 • schopnost strategického plánování
 • schopnost přijímat ekonomické a finanční rozhodnutí a analyzovat jejich dosah
 • komunikační a prezentační dovednosti
 • kontrolovat a hodnotit podnikové procesy, řídit projekty
 • znalosti z podnikových disciplín a finančního hospodaření mezinárodní společnosti
 • schopnost týmové spolupráce a motivace různorodých týmů
 • schopnost činit strategická rozhodnutí a analyzovat jejich následky
 • dovednost získávat, třídit a využívat informace pro dosahování cílů

 

Uplatnění po úspěšném absolvování magisterského oboru Mezinárodní management

Se získanými znalostmi a dovednostmi se absolventi tohoto magisterského oboru mohou ucházet o pozice středního a vyššího managementu:

 • ve firmách působících na zahraničních trzích
 • v organizacích státní a veřejné správy zabývajících se mezinárodními obchodními transakcemi
 • v oblasti ekonomiky a podnikových financí mezinárodních společností
 • jako odborní konzultanti v poradenských ekonomických a finančních institucích
 • v oblasti mezinárodního obchodu a obchodního zastoupení zahraničních firem
 • jako pracovníci ambasád a ekonomických úseků konzulátů
 • v oblasti projektového managementu v mezinárodním kontextu
 • nebo začít samostatné podnikání v mezinárodním prostoru

 

Studijní plán

 

 

Přečtěte si další důvody proč studovat na NEWTON College

 

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email