Mezinárodní podnikání

Naučte se plavat v moři dravců na mezinárodních trzích.

Prakticky žádná úspěšně se rozvíjející firma se dnes neobejde bez fungujícího oddělení zahraničního obchodu. Naše studenty v tomto oboru učíme plavat v moři dravců na mezinárodních trzích. Naše země je navíc pro řadu zahraničních investorů vyhledávaným ostrovem stability. Zajímá vás toto mimořádně dynamické prostředí mezinárodního obchodu?

 

Kde a v jaké formě vzdělání poskytujeme obor Mezinárodní podnikání

Tento obor poskytujeme na bakalářském stupni v Brně i v Praze v prezenční i kombinované formě studia.

 

Náplň oboru

Náplní oboru Mezinárodní podnikání je příprava pro výkon manažerských funkcí a zvládnutí znalostí a dovedností potřebných pro zahájení vlastního podnikání v globálním měřítku nebo na pozici středního managementu v nadnárodní společnosti. Studium kombinuje vysokoškolskou teoretickou výuku, praktické semináře, manažerský výcvik a praxi v reálném firemním prostředí. Zvláštní důraz je kladen na prohloubení znalostí z mezinárodního podnikatelského a obchodního prostředí.

 

Jaké znalosti, dovednosti a schopnosti získáte?

 • ekonomické vzdělání odpovídající bakalářskému studiu
 • znalost globálních trendů v podnikání, řízení firem a institucí
 • znalosti z podnikových disciplín a finančního hospodaření mezinárodní společnosti
 • principy projektového a systémového myšlení a schopnost aplikovat je v praxi
 • schopnost analyzovat podnikatelské prostředí
 • komunikační a prezentační dovednosti
 • schopnost týmové spolupráce a manažerské kompetence pro vedení a motivace týmu
 • management firemních systémů
 • schopnost přijímat ekonomické a finanční rozhodnutí a analyzovat jejich dosah
 • schopnost analytického přístupu při řešení problémů a volby optimálních postupů
 • schopnost kritického myšlení a trvalého rozvoje profesních znalostí
 • schopnost získávat, třídit a využívat informace pro dosahování cílů

 

Uplatnění po úspěšném absolvování bakalářského oboru Mezinárodní podnikání

Se získanými znalostmi a dovednostmi se absolventi tohoto bakalářského oboru mohou ucházet o pozice středního managementu v oblasti:

 • ekonomika a podnikové finance mezinárodních společností
 • mezinárodní obchod
 • projektový management
 • krizový management
 • samostatné podnikání
 • či možnost pokračovat v navazujícím studiu magisterského stupně

 

Nejčastější pozice absolventů tohoto oboru:

 • Key account manager
 • Projektový manažer
 • Obchodní manažer
 • Finanční analytik
 • Krizový manažer
 • Podnikatel

 

Nedílnou součástí studijního oboru je praxe

Po celou dobu studia na NEWTON College budete absolvovat pracovní stáže, které vám při vstupu na trh práce zajistí náskok před konkurencí. Spolu s vysokoškolským diplomem obdržíte Certifikát o absolvovaných praxích, který se stane součástí Vašeho profesního životopisu a získáte tak velký náskok před svými vrstevníky.

 

Studijní plán

 

Přečtěte si další důvody proč studovat na NEWTON College

 

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email